sidebar

תביעה אישית נגד הממונה על השכר באוצר ונגד אשתו


27/5/14

לטענת  התובעת  "התנהלות  הנתבעים  היתה  בוטה,  ומלווה  בצעקות  ובאלימות  מילולית

גסה",  תוך  שהנתבעים  "מנצלים  את  כוחם,  מעמדם  המקצועי  ושבט  לשונם –  כדי

'להכניע'  את  התובעת  לתכתיביהם".

כתב תביעה נגד הממונה על השכר באוצר, עו"ד יעקב אמסלם שלו, ונגד רעייתו, עו"ד דקלה אמסלם שלו (מפרקליטות המדינה), הוגש בימים אלה לבית משפט השלום בתל-אביב על ידי שכנתם,  מרים בן אור.
בכתב התביעה מגולל משרדנו, מטעמה של התובעת, את מסכת התלאות אשר לטענתנו נגרמה ונגרמת לתובעת בעטיים של בני הזוג אמסלם.

התובעת הינה שכנתם של בני הזוג בבניין משותף ברמת-אביב. חצר ביתה של התובעת וחצר ביתם של הנתבעים הינם בעלי גבול משותף, וכל אחת מיחידות הדיור הינה בעלת כניסה נפרדת. התובעת טוענת, כי מאז עברו הנתבעים להתגורר ביחידת הדיור, בשנת 2007, גורמים לה הנתבעים נזקים שונים.

לכתב התביעה צירפנו חוות דעת של שמאי מקרקעין, שקבע את סכום הנזקים שנגרמו.

לטענת התובעת כמתואר בכתב התביעה, אליו אף צירפה התובעת תמונות :

לטענת התובעת, הנתבעים "ניכסו" לעצמם שטח ציבורי, והפכו אותה ל"שלהם".
מדובר בגינה ציבורית, שאינה
בבעלותם של הנתבעים, ואשר אמורה לשמש לרווחת תושבי הרחוב כולם. בכתב התביעה אנו טוענים, כי הממונה על השכר באוצר ורעייתו "ניכסו" לעצמם את השטח הציבורי, ושידרגו אותו: הדביקו דשא סינטטי, שתלו שיחים, ריצפו מרצפות, שתלו עצים, הניחו עציצים, הניחו טפטפות וממטרות קטנות ועמוד פנס חשמלי, וכן מאכסנים שם חפצים שלהם.
לטענת התובעת, כאשר הגיעו נציגי עיריית תל-אביב לכרות את הצמחיה בחצר הציבורית אשר "ניכסו" הנתבעים לעצמם, יצא
הנתבע מביתו בצעקות וציווה עליהם לחדול מיידית ממעשיהם, תוך שהוא מצלם את הצמחיה שנכרתה, צורח שאסור להם "לגעת בעצים שלו" ומאיים בתביעה משפטית. הנתבע הודיע לנציגי העירייה, כי יש לקבל את אישורו (!) לענין כל דבר המתרחש ברחוב (!), וכלשונו :  " כל פיפס שקורה ברחוב אני מחליט ומאשר.
אסור לעירייה לעשות שום דבר בלי  לתאם איתי. אני רוצה לראות את התוכניות, ואחליט האם לאשר אותן או לא ".


בכתב התביעה אנו מתארים מעשים נוספים של הממונה על השכר באוצר ואשתו: פרצו חלון בלא היתר בנייה, התחברו לקו הביוב של התובעת, התקינו שלושה מזגנים עוצמתיים והפנו אותם לחצר התובעת, פלשו לחצר התובעת כאשר שידרגו את חצרם ועקרו שם שיחים בני 15 שנה ששתלה התובעת בשטחה.

בנוסף, כרתו הנתבעים עצים בני 30 שנה ששתלה התובעת בחצרה.

בנוסף לכל אלה, מיקמו הממונה על השכר ואשתו מנגל ופינת עישון מול חדר השינה של התובעת, ומקימים רעש עצום, כולל שימוש בלתי חוקי במפוח עלים ועוד ועוד.


הנתבעים גרמו לירידת ערך דירתה של התובעת.

התנהלות הנתבעים הינה בוטה, ומלווה בצעקות ובאלימות מילולית גסה. לטענת התובעת בכתב התביעה, מנצלים הנתבעים את כוחם, מעמדם המקצועי ושבט לשונם כדי "להכניע" את התובעת לתכתיביהם.

עוד נטען בכתב התביעה, כי הנתבעים הגדילו לעשות, וכאשר פנתה אליהם התובעת בפניה מוקדמת בנסיון להימנע מהגשת התביעה, השיבו הנתבעים במכתב עמוס דברי בלע על התובעת ואת מכתבם זה שיגרו לכל דיירי הבנין !!!
לטענתנו, הפרסומים שנעשו על ידי הנתבעים נועדו, בכוונת זדון ממש, להציג את התובעת באור שלילי, וכולם דברי בלע, הכפשה מכוונת, האשמות חסרות בסיס שאין בהן אמת, המהווים כולם פרסום לשון הרע. על כן, עתרה התובעת לקבל גם פיצוי בגין פרסום לשון הרע.

בכתב התביעה דורשת התובעת, בנוסף לפיצוי בגין פרסום לשון הרע, גם פיצוי בגין ירידת ערך וכן בגין עוגמת נפש, ובסך הכל את הסך של 963,800 ₪. טרם הוגש כתב הגנה.