sidebar

ארבעת ילדיהם של עו"ד רענן וד"ר יעל בר-און יזמו ואירגנו משלוח לחיילים שמשרתים במבצע "שובו אחים" להשבת שלושת החטופים


23/06/2014

הבר-אונים שלחו לחבריהם הודעות בפייסבוק, בווטסאפ ובמיילים, וביקשו כי החברים יעבירו אליהם חבילות ממתקים ומכתבים.

את הכל יעבירו הבר-אונים במרוכז לחיילים העושים מלאכת קודש מסוכנת וקשה.

ההיענות היתה עצומה.

מאות חבילות הגיעו אל הבית בקריית גנים ברעננה, ומשם הועברו לחיילים.

הבר-אונים מסבירים, שזה המעט שבמעט שאפשר לעשות למען החיילים, שירגישו שמעריכים אותם ומוקירים את מה שהם עושים.

כל הכבוד למשפחה המדהימה הזו.