sidebar

תביעת ענק נגד ד"ר יקותיאל שרעבי מרמת-השרון, וטרינר ושמאי מקרקעין


07/07/2014

12 שנה חלפו מאז שד"ר יקותיאל שרעבי, וטרינר ושמאי מקרקעין מרמת-השרון, חבר מועצה לשעבר בעיריית רמת-השרון, חוייב לשלם לראש העיר דאז של רמת-השרון - אפרים חירם (פיחוטקה), סך של 147,000 ₪ (קרן). זאת, לאחר ששרעבי הישווה את פיחוטקה לשליט הנאצי אדולף היטלר, ופירסם על פיחוטקה דברי נאצה. והנה, תביעת לשון הרע נוספת נגד ד"ר שרעבי.

הפעם, התובע, מהנדס תעשיה וניהול, עובד התעשיה הבטחונית, הינו שכנו של שרעבי.
3 מיליון ₪ דורש התובע משרעבי, בתביעה שהגיש בימים אלה לבית המשפט המחוזי בתל-אביב.

בכתב התביעה, אשר הוגש על ידי משרדנו, מגולל התובע יריעה של טענות חמורות כלפי שכנו, שרעבי. מעבר לפיצוי בגין לשון הרע, דורש התובע משרעבי פיצוי גם בגין נזקים נוספים – בגין איומים, נזקי גוף, פגיעה בפרטיות, פגיעה בזכויות הקנייניות של התובע ועוד.

מסכת ההתנכלויות לה טוען התובע החלה לפני מספר שנים, כאשר רכש התובע את המגרש הצמוד לביתו של שרעבי. לטענת התובע, פנה אליו שרעבי וניסה להכתיב לו הגבלות שונות בשיפוץ הבית שרכש התובע. כך למשל, דרש מהתובע שהבית שיבנה לא יעבור גובה מסויים הנוח לשרעבי, על מנת שלא יסתיר לשרעבי את הנוף, והגבלות נוספות.

לשכן ההמום הסביר שרעבי, כי הוא, שרעבי, "מוכר ומכיר" בעיר, וייעץ לתובע לציית, אחרת יבולע לתובע.

למרות קבלת הפנים הצוננת והמאיימת, החליט השכן להמשיך את הבניה בהתאם להנחיות עיריית רמת-השרון, וסירב להיכנע לדרישותיו של שרעבי. מאז, לטענת התובע, החל שרעבי לממש את איומיו ולנקום בו בדרכים שונות.

בכתב התביעה המפורט, תיארנו את מסע הנקמה שניהל שרעבי כלפי השכן החדש, כך לטענת התובע.

שרעבי הגיש התנגדות אחר התנגדות, עררים שונים ועתירות שונות, בנסיון למנוע את הבניה החוקית של שכנו, התובע. זאת, תוך התססת השכנים, שיגור תלונות לשלל גורמים, החל מגורמים בעיריית רמת-השרון, עובר דרך המפקח על המועצות המקומיות, מבקר המדינה, פרקליטות המדינה ועוד ועוד.
כאשר לא עלה בידי שרעבי לסכל את הבניה שביצע התובע, המאבק "עלה שלב". שרעבי החל לטעון, כאילו שיחד התובע את נציגי העיריה, וכאילו העביר התובע מעטפות שוחד לעובד עירייה, המהנדס בוטנר (האחראי על הפיקוח על הבנייה בעיריית רמת-השרון), וכך מצליח התובע לבנות ללא היתר, לטענת שרעבי.
לטענת התובע, היפנה שרעבי את חיציו לא רק כלפיו, אלא גם כלפי עובדי העיריה באופן אישי.
לכתב התביעה צירפנו מכתבים ששיגר שרעבי, בהם תלה האשמות חמורות כלפי עובדי העירייה, האשים את יו"ר ועדת הערר המחוזית ואת נציגי עיריית רמת-השרון בקשירת קשר נגדו, וטווה קונספירציה מופרכת לגמרי.
שרעבי טען, שמהנדסת העיר אינה ראויה להחזיק במשרתה, וכי יו"ר ועדת הערר המחוזית נסחט על ידי הועדה המקומית, והחלטתו "מכורה" הואיל ויו"ר עדת הערר "שבוי" בידי הועדה המקומית.

שרעבי הגיש עתירה אחרי עתירה, ובית המשפט דחה את העתירות, בזו אחר זו. תחילה, דחה בית המשפט את העתירות בלי לחייב את שרעבי בהוצאות משפט – "למען יחסי שכנות טובה בעתיד".
ואולם, הדבר לא מנע משרעבי להמשיך לפעול בהליכים שונים בנסיון למנוע את הבניה על ידי התובע.

בשלב מסויים אף עתר שרעבי, כי בית המשפט יעניק לו צו "הגנה" מפני פגיעה פיזית ונפשית מצידם של בעלי תפקידים בעיריית רמת-השרון. אפילו עו"ד אבי להם, המייצג את עיריית השרון דרך קבע, תיאר בפני בית המשפט כיצד קיבל מכתבי השמצה ואיום אישיים מאת שרעבי.

כאשר הגורמים המוסמכים שיגרו אל שרעבי מכתב התראה והזמנה לשימוע – שיגר שרעבי מכתבי השמצה ואיומים נגד נציגי הועדה המקומית לתכנון ולבניה רמת-השרון ונגד עורך הדין של הוועדה, והעלה טענות חמורות כפרובוקציה.
כך, טען שרעבי, כי אין לו כל כוונה להתייצב לשימוע, כי המהנדס בוטנר, מנהל מחלקת הפיקוח על הבניה בעיריית רמת-השרון, הינו "עובד ציבור עויין", כי בכוונתו לתבוע באופן אישי את העושים במלאכה מטעם עיריית רמת-השרון, כי הוא חושש שעובדי העיריה יפגעו בו פיזית ובבני משפחתו, כי העיריה והוועדה המקומית מנהלים נגדו "ציד מכשפות" ועוד ועוד.

בעתירה הבאה שהגיש שרעבי, כאשר דחה בית המשפט המחוזי בתל-אביב את העתירה, כבר מצא לנכון להשית על שרעבי הוצאות נכבדות, וקבע :

 

" באשר לפסיקת הוצאות:
עד כה, נהגו בתי המשפט עם העותר (שרעבי) בחסד מופלג.
שתי עתירותיו המנהליות, אשר נוהלו בבית משפט זה, נדחו, והוא לא חוייב בהוצאות, על מנת שלא לפגוע ביחסי השכנות.
מסתבר, כי יחסי השכנות לא השתפרו כתוצאה מאי פסיקת ההוצאות, אלא בינתיים מצא העותר (שרעבי) לנכון להגיש, בין היתר גם את העתירה דנן.
משנדחתה העתירה, יש לחייב את העותר (שרעבי) בהוצאות.
העותר (שרעבי) יישא בהוצאות כל משיב ושכ"ט עו"ד
בסך 18,000 ₪ (בסה"כ 36,000 ₪).
סכום זה ישא הפרשי הצמדה וריבית ממועד פסק הדין ועד התשלום בפועל ".

לטענת התובע, כאשר פעולותיו של שרעבי באופן אישי כלפי נציגי הרשות המקומית לא הועילו לעצירת הבניה, שוב שרעבי "עלה מדרגה". הפעם הגיש שרעבי תביעות שונות כלפי התובע באופן אישי, למשל הגשת תביעה בסך של כ- 2 מיליון ₪, בטענה לירידת ערכו של בית שרעבי בשל הבניה של התובע, וטענות נוספות.

התובע דחה את טענות שרעבי כלפיו, ואף הדגיש שכמחצית  מביתו  של  שרעבי  בנוי  לטענת התובע  ללא  היתר  בניה. התובע אף היפנה  לפסקי  דין,  אשר  הרשיעו  את  שרעבי  בעבירות  על  פי  חוק  התכנון  והבניה  בשל  חריגות  הבניה  שביצע,  ובנייה  בלתי  חוקית  שביצע שרעבי.
התובע אף צירף לתביעתו תצהיר של עו"ד איתי קידר, התובע בלשכה המשפטית בעיריית
רמת-השרון, לענין חריגות הבניה בביתו של שרעבי, אי קיום צווים שיפוטיים ועוד.

כפי שמתאר התובע בכתב תביעתו, החליט התובע להגיש את תביעתו כלפי שרעבי, לאחר שהגיעו מים עד נפש. התובע טוען, ששרעבי מוציא את דיבתו רעה, פוגע בפרטיותו, מטריד אותו הטרדה בלתי פוסקת, מבצע כלפיו את עוולת הנגישה, פוגע בזכויות קנייניות שלו, "מציף" את הרשויות ואת בתי המשפט בשורת הליכי סרק, והכל בכוונת מכוון להתנכל לתובע.

בכתב התביעה תיארנו את האיומים אותם זוכה התובע לקבל מאת שרעבי -
שיגרום לו להתחרט על הבניה, שיעשה לו חיים קשים ויהרוס אותו ללא רחמים, שיעשה לו גיהנום, שיוציא את נשמתו אם ימשיך לבצע את הבניה, שיהרוס את משפחתו ויגרום לו להתחרט על רכישת המגרש, שיגרום לו לבלות שנים רבות בבית המשפט, ובעיקר - שיטפל בתובע כמו שהוא נוהג לטפל בכל מי שעומד בדרכו.

לטענת התובע, הבהיר לו שרעבי, שיטפל בו כפי שטיפל באחרים כדוגמת : עו"ד אבי להם (המייצג דרך קבע את עיריית רמת-השרון), נציגי הועדה המקומית רמת-השרון, מהנדס המועצה דאז מר זמיר, יוחנן גביש מנהל מחלקת הפיקוח על הבניה דאז, פקידה בעיריית רמת-השרון שזכתה לקבל בביתה הפרטי מכתב איומים אישי משרעבי, מהנדסת הרישוי בועדה המקומית ועוד ועוד.

המשטרה  נכנסה  לתמונה,  כאשר לטענת התובע החלו לפתע פגרי חיות שונות להופיע בחצרו של התובע ולהבהיל את ילדיו הרכים. התובע נאלץ להגיש תלונה למשטרה כלפי שרעבי, וטרינר במקצועו ועיסוקו, בחשד להשלכת פגרי חיות לחצרי התובע.

בכתב התביעה טענו, כי שרעבי אף פירסם לשון הרע על התובע, לרבות -
שהתובע ורעייתו רבים ללא הפסקה, והיא אף עזבה את בית התובע בשל מריבות אלה,
שהתובע אינו גר עם ילדיו כלל, שרעיית התובע התגרשה ממנו, שהתובע מסוכסך עם כל שכניו,
שהתובע נהנה מקשרים בעירייה ובזכותם הוא מצליח לנהוג באופן בלתי חוקי ולקבל היתר בניה,
שהתובע נתן שוחד לפקידי ציבור ועוד ועוד.

בית המשפט יצטרך להחליט האם גם הפעם יאלץ שרעבי לשלם פיצויים בגין פירסום לשון הרע, והאם יחוייב בתשלום פיצויים בגין הנזקים להם טוען שכנו.