sidebar

עו"ד בר-און בהרצאה בנושא מפורסמים, חופש הביטוי ולשון הרע .


05/10/2014

עו"ד רענן בר-און הנחה והיה המרכז האקדמי של יום העיון של לשכת עורכי הדין בישראל בנושא מפורסמים, חופש הביטוי ולשון הרע.

יום העיון התקיים לפני מספר ימים, ועו"ד בר-און הרצה בשאלה האם דין פירסום לשון הרע על ידוען כדין פירסום לשון הרע על מי שאינו ידוען.

היה מרתק !!!