sidebar

ביהמ"ש זיכה נאשם וקבע , שעיריית רמת-השרון נקטה במדיניות אכיפה בררנית - פסק דין מיום 17/12/2014


22/12/2014

העירייה  הגישה  נגדך  כתב  אישום  בגלל  בניה  ללא  היתר ?  כדאי  לבדוק  אם  היא פועלת  גם  נגד  השכנים  שלך.  בית  המשפט  זיכה  היום  נאשם  על  סמך  הטענה שהעירייה  נוקטת  אכיפה  בררנית,  ואינה  פועלת  נגד  עברייני  בניה  אחרים.


עיריית רמת-השרון הגישה כתב אישום נגד המהנדס רונן בן דור, בטענה שלא הרס את המחסן שבנוי בחצרו ללא היתר, וכן בנה תוספות לביתו בלי היתר בנייה.

משרדנו ייצג את הנאשם, ובימים אלה הביא לביטול כתב האישום ולזיכויו המלא והמוחלט של המהנדס בן דור.

העלינו את הטענה, שצריך למחוק את כתב האישום הואיל ועיריית רמת-השרון נוקטת באכיפה בררנית, ואף כפרנו בכתב האישום לגופו.

כך, עלה בידינו להוכיח את האכיפה הבררנית בה נוקטת עיריית רמת-השרון.

ראשית  הוכחנו , כי במקרים דומים אחרים לא הגישה עיריית רמת-השרון כתבי אישום, והצבענו על עשרות מחסנים והרחבות בנייה ללא היתר בנייה, בשטחים גדולים – כלפיהם לא פועלת עיריית רמת-השרון כלל וכלל ולא הגישה כתבי אישום.

הגשנו לבית המשפט חוברת לעניין 40 נכסים, ובה תיעדנו עשרות בניות ללא היתר ברחובות הסמוכים לבית הנאשם, לרבות בניות בהיקף נרחב ומחסנים רבים ללא היתר. עוד הגשנו תמלול שיחה שהוקלטה עם נציג העירייה, ממנה עולה, שהעירייה לא הגישה כתבי אישום נגד השכנים של הנאשם שבנו ללא היתר.

שנית  הוכחנו, שבעוד שעיריית רמת-השרון פועלת נגד הנאשם, הרי כלפי השכן, בבית הגובל לנאשם – נמנעת העירייה מלפעול. הוכחנו, ששכנו של הנאשם בנה בניה נרחבת, ללא היתר בנייה, בהיקף גדול הרבה יותר מהבניה המיוחסת למהנדס בן דור, ואולם נגד השכן לא ננקטו כל הליכים.
הוכחנו, כי בביתו של השכן ישנן חריגות בניה חמורות, ואולם עיריית רמת-השרון אינה פועלת נגדו.

וחמור מכך : הוכחנו, שכתב האישום נגד המהנדס בן דור הוגש אך ורק בשל הלחץ הכבד שהפעיל השכן על העירייה לפעול נגד המהנדס בן דור.
כאשר התלונן המהנדס בן דור בעירייה על הפלייתו, ועל כך שהעירייה פועלת נגדו בעניין פעוט בעוד שאינה פועלת נגד השכן שבנה בניה מאסיבית, אמר לו לטענתו מנהל מחלקת הפיקוח על הבנייה בעיריית רמת-השרון : "מה לעשות, אכלת אותה, זה השכן שלך".

הוכחנו, שעיריית רמת-השרון נוהגת באפליה ובחוסר סבירות, וטענו, שלאור האכיפה הבררנית, עומד כתב האישום וניהול ההליך הפלילי בסתירה מהותית לעקרונות של צדק והגינות משפטית.

בית  המשפט  קבע,  בפסק  דינו  מהיום, שאכן  הנאשם  הוכיח  הפליה לרעה  מול  השכן,  שביתו  גובל  עם  שלו.

בית  המשפט  אף  קבע , שהנאשם  הוכיח  הפליה  לרעה  מול  שכנים רבים  אחרים  בסביבתו , שביצעו  עבירות  בנייה  חמורות  יותר.

בית  המשפט  קבע , שהעירייה  לא  הביאה  שום  ראיה  כדי  להסביר את  האפליה,  להבהיר  את  מדיניות  אי  האכיפה , והותירה  ללא  מענה  את  טענות  הנאשם  בדבר  מדיניות  אי  האכיפה  שלה  כלפי אחרים.

ביהמ"ש  קבע , שמצופה  מהעירייה  להפעיל  את  סמכותה  באופן ענייני , שוויוני  וסביר.

מדובר בהישג משפטי חשוב, שכן כפי שקבע בית המשפט בפסק הדין – הוא מחוייב בהתייחסות זהירה כאשר מועלית טענה של אכיפה בררנית : "ביטול הליך פלילי בשל הגנה מן הצדק ייעשה רק במקרים חריגים ביותר, והשימוש בהגנה זו לביטול כתב אישום ייעשה במשורה. לא כל מעשה נפסד שעשו רשויות החקירה או המאשימה יצדיק את המסקנה שדין האישום להתבטל מטעמי הגנה מן הצדק. "

 ובכל זאת, לאור ההוכחות שהצגנו לבית המשפט, קבע בית המשפט, כי עיריית רמת-השרון נהגה באכיפה בררנית כלפי הנאשם, וביטל את כתב האישום נגדו וזיכה אותו זיכוי מלא ומוחלט.

 בית המשפט קבע, שהנאשם הרים את הנטל להוכיח שהוא הופלה מול אחרים כאשר הוגש נגדו כתב אישום, ואילו נגד השכנים שלו, שבנו ללא היתר, לא הגישה עיריית רמת-השרון כתבי אישום.

 בית המשפט קבע, בפסק דינו מהיום, כי עיריית רמת-השרון לא הביאה כל ראייה שיש בה כדי להסביר את ההפלייה הזו של הנאשם מול אחרים, ולהבהיר את הטעם של מדיניות אי האכיפה כלפי אותם אחרים.

 בית המשפט קיבל את עמדתנו, לפיה "לא ניתן לקיים את ההליך הפלילי בצורה הוגנת חרף הפגמים שנתגלו, שכן מדובר בתחושה חריפה של חוסר צדק".

 "אין לך גורם הרסני יותר לחברה מאשר תחושת בניה ובנותיה, כי נוהגים בהם איפה ואיפה. תחושת חוסר השוויון היא הקשה שבתחושות. היא פוגעת בכוחות המאחדים את החברה. היא פוגעת בזהותו העצמית של האדם."

 בית המשפט, בפסק דינו מהיום, קיבל את עמדתנו, לפיה: "שמירה על טוהר ההליך השיפוטי ואמון הציבור בבית המשפט צריכים להוביל למסקנה, כי יש לתת לנאשם ליהנות מההגנה של הגנה מן הצדק, ולבטל את כתב האישום."

 בית המשפט קבע, בפסק דינו מהיום, כי יש לבטל את כתב האישום אחרי שהשתכנע "כי הגשת כתב האישום או ניהול ההליך הפלילי במקרה זה עומדים בסתירה מהותית לעקרונות של צדק והגינות משפטית".

 נשאלת  השאלה:

לאחר התקדים שהצלחנו לקבל, כיצד תוכל עיריית רמת-השרון להגיש נגד תושבים בשטחה המוניציפלי כתבי אישום בגין חריגות בנייה ?

והרי הוכחנו, שעיריית רמת-השרון אינה פועלת, בעשרות מקרים, כלפי מי שבנו ללא היתר בנייה. אם כך, ככל שתגיש העירייה נגד תושב כתב אישום על חריגת בנייה כלשהי, יעלה אותו תושב את הטענה לאכיפה בררנית, ויטען שצריך לבטל את כתב האישום נגדו, שכן הוכחנו שנגד עברייני בנייה אחרים עיריית רמת-השרון אינה פועלת.

נדמה, שעיריית רמת-השרון תיאלץ לפעול נגד עברייני בנייה בשטחה המוניציפלי בלי מדיניות של איפה ואיפה,

או שלא תוכל להגיש כתב אישום נגד תושב כזה או אחר, שכן אז יטען אותו תושב שנגד אחרים אין העירייה פועלת לאכיפה.