sidebar

תשובתו של מפכ"ל המשטרה לפנייתנו בעניין התאונה הקטלנית בטבריה


31/05/2012

מפכ"ל  משטרת  ישראל   הודיע  היום,
כי  הערותיו  והצעותיו  של  משרדנו  לרפורמה  בכל  הנוגע  למוקד  100  של  המשטרה,  הועברו  לטיפול  הגורמים  המקצועיים  במשטרה.

כזכור,  פנה משרדנו  למפכ"ל  משטרת  ישראל ,
בדרישה  להכשרה  מקצועית  וקביעת  נהלים  למוקדני  משטרה , על  מנת  שיהא  בידם  להעניק  עזרה  דחופה  בשעות  חירום ,  בדומה  למוקדני  מד"א .

פנייתנו למפכ"ל המשטרה נשלחה בעקבות האסון הנורא – התאונה הקטלנית בטבריה, אשר גבתה מחיר דמים יקר : 8 בני משפחה אחת נספו. ילדה אחת קטנה ניצלה מכל משפחתה.

כפי שפורסם, דקות בטרם אירעה התאונה, התקשרו יושבי הרכב למשטרה ודיווחו, כי איבדו שליטה על הבלמים.

מתמליל השיחה עם מוקדנית המשטרה, כפי שפורסם, עסקה המוקדנית בבירור מיקום הרכב, והודיעה, כי תשלח ניידת.

כפי שהסברנו בפנייתנו, בירור כתובת האירוע ושיגור ניידת – כמובן לא יכול היה להועיל למשפחה האומללה, ובוודאי לא היה בה כדי להצילם.
הרי לא היה כל סיכוי שניידת המשטרה תספיק להגיע אל הרכב, השועט במדרון תלול במהירות של למעלה מ- 130 קמ"ש, בלא בלמים,
בטרם יתהפך זה לתהום הפעורה בצד הכביש.

ואם תספיק הניידת להגיע – במה תוכל זו להועיל לרכב השועט לפניה / מולה ?!?!
כלום תתנגש בו ותגרום בעצמה לתאונה, בה ייהרגו אף השוטרים עצמם ?!?!

לטענתנו, בעוד בני המשפחה היו מצויים בסכנה מוחשית מאין כמוה, במצוקתם כי רבה, ואימת המוות מול עיניהם, והם זועקים לסיוע, הרי שנציגת כוחות ההצלה – אותה מוקדנית שקיבלה את השיחה במשטרת ישראל – פעלה באופן בלתי הולם בעליל לאירוע הקשה.

שומה היה על המוקדנית, מיד כשקיבלה את השיחה, להנחות, לאלתר, את המתקשרים כיצד לנסות להאט את מהירות נסיעת הרכב.

כפי שהסברנו, רבים אינם יודעים, ובוודאי אנשים במצבי לחץ כה קיצוניים, כיצד יש לנהוג עת איבדו שליטה על בלמי הרכב.

כך, לטענתנו, אמורה היתה המוקדנית ליתן את ההנחיות הבאות :

להימנע מללחוץ על הבלמים מעל לחמש שניות רצופות,
להוריד את ההילוכים באופן הדרגתי לצורך הורדת המהירות,
להשתמש בבלם היד,
ולהיצמד עם דופן הרכב במלואו למעקה, על מנת להביא להאטת הנסיעה ועצירת הרכב.

להבנתנו, לו היתה המוקדנית "מנצלת" את דקות השיחה (למעלה מ-
4 דקות !!!! ) , היקרות מפז, למתן הנחיות למצב החירום עליו קיבלה דיווח בזמן ההתרחשות – ייתכן והמשפחה היתה ניצלת.

עוד הזכרנו, כי לא אחת מועלות תלונות בדבר איכות השירות הניתן על ידי מוקדני משטרת ישראל, הן לענין אופן המענה והן לענין טיב המענה, ולא ברור כיצד כיצד פועלת משטרת ישראל לשיפור השירות הניתן ע"י מוקד 100.

ברם, האסון שאירע – אמור לזעזע את אמות הסיפים. כאן כבר אין מדובר בתודעת שירות, כי אם יורד לשורש קיומה של משטרת ישראל.

יש לצפות, כי במקרה בו אזרח במצוקה מתקשר למשטרה ומדווח על אסון הקרב ובא, יהא בידי מי שנמצא בצידו האחר של הקו, במשטרת ישראל, ליתן מענה, שיש בו כדי לסייע להצלתו.

לצורך  ההשוואה , הבאנו  את  מוקדני  מד"א , אשר הוכשרו ליתן הנחיות מתאימות לפונים במצבי לחץ.

כך למשל, מתן הנחיות מתאימות ללידה המתבצעת בתנאי חירום, מתן הנחיות מתאימות במצבי חנק, מתן הנחיות מתאימות למקרים של איברים כרותים, מתן הנחיות להחייאה ועוד.

לא אחת, נותנים מוקדני מד"א, הלכה למעשה, הנחיות טלפוניות מצילות חיים, אשר אם לא היו ניתנות טלפונית ממש בעת קבלת הפניה – לא היה ניתן עוד להציל.

ואילו מוקדני משטרת ישראל עוסקים אומנם בקבלת הדיווח ושיגור סיוע, ברם ככל הנראה לא הודרכו כראוי בכל הנוגע למתן הנחיות מתאימות למצבי חירום.

הסברנו, כי הדעת אינה סובלת את המחשבה, שאם היו נוסעי הרכב מקבלים, לאלתר, ממש עם פנייתם, את ההדרכה המתאימה כיצד לנהוג בשעת חירום זו –  אולי היו הללו בין החיים.

מתוך מכתבנו למפכ"ל :
" לעניות דעתנו, דרושה מהפכה של ממש בכל הנוגע להכשרת מוקדני משטרת ישראל -
  הן בהכשרתם המקצועית לטפל במקרי חירום,
  והן בתודעת השירות שלהם.

יודגש, כי ברוב המדינות המערביות המתקדמות, מוקדני המשטרה הוכשרו ליתן מענה למקרי חירום, מעבר לשיגור ניידת,
וכאמור – ניתן ללמוד ממוקדני מד"א, כי הדבר אפשרי גם אפשרי בישראל.  "

כך, ביקשנו ממפכ"ל המשטרה,  לפעול מתוקף תפקידו ולהנהיג את השינוי ותפעל להכשרה מתאימה של מוקדני משטרת ישראל, ושדרוג השירות שניתן על ידם – הן אופן מתן השירות והן טיב השירות. למען יהא בידם לסייע בעת מצוקה למניעת אסונות כה קשים.

כאמור, מפכ"ל  משטרת  ישראל   הודיע  היום,
כי  הערותיו והצעותיו של משרדנו לרפורמה  בכל  הנוגע  למוקד  100  של  המשטרה,  הועברו  לטיפול  הגורמים  המקצועיים  במשטרה.