sidebar

מיצוי הדין עם מתעללים בחיות


07/11/2012

במענה  לפנייתנו  ליועץ  המשפטי  לממשלה,
הודיע  היום  היועמ"ש  למשרדנו,  כי  אימץ  את  מסקנות  הוועדה  הבינמשרדית  בדבר  האמצעים  להגברת  האכיפה  והחמרת  הענישה  בעבירות  ההתעללות  בבעלי  חיים.

עוד  הודיע  היום  היועמ"ש  למשרדנו, כי  מינה  פרקליטה  מפרקליטות  המדינה,  אשר  תרכז  את  הטיפול  בנושא  ואמונה  על  יישום  ההמלצות .

היועמ"ש קיבל את עמדתנו, וציין, שגם הוא סבור שחברה מתוקנת נמדדת לא רק ביחסה אל בני האדם, אלא גם ביחסה אל בעלי החיים.

הוועדה שמינה המליצה על מדיניות תביעה מחמירה בעבירות בבעלי חיים, והחמרת הענישה,
ועל גיבוש מדיניות אחידה.

כזכור, פנינו אל היועמ"ש לאחר שעובד ה"ספארי" ברמת-גן הוסרט כשהוא משליך אבנים כבדות על האנטילופות שב"ספארי", פוגע בהן ופוצע אותן.

בפנייתנו הצבענו על העובדה, כי זהו אך מקרה נוסף, אחד מיני רבים מאוד, של התעללות בבעלי חיים.

כך למשל, תיארנו במכתבנו ליועמ"ש, את מחזה האימים הבא,
אשר התרחש במציאות:

כלבלב קטן וחסר ישע נתפס בידיהם האכזריות של נערים. הם כרכו חוט סביב צווארו, גררו אותו אחריהם, היכו אותו מכות קשות, בעטו בכל חלקי גופו, העיפו אותו באוויר והטיחו אותו בחוזקה בחומת אבנים. כשגופו מרוסק, פצוע ומבוהל, הצליח הכלבלב, בכוחותיו האחרונים, לגרור עצמו ולהתחבא בתוך צינור בטון.
הנערים לא הירפו. הם איתרו את הכלבלב האומלל, והפצוע אנוש, רועד בתוך צינור הבטון, סתמו את שני צידי הצינור בעיתונים וקרטון והציתו אותם. יצר ההישרדות של הכלבלב המסכן גרם לו להמשיך להילחם על חייו. הוא הצליח לברוח ממלכודת האש ופרץ החוצה כשהוא עולה בלהבות. לאחר ייסורי תופת כילתה אותו האש, והכלבלב הקטן נותר גוש פחם דומם.

במכתבנו ליועמ"ש טענו, כי המקרה שתואר אינו נדיר, וכי פעם אחר פעם מתבצעות התעללויות קשות בבעלי חיים. למשטרת ישראל אף ידוע על מקומות מסויימים, בהם מתבצעים מעשים אלה מידי יום ביומו, כמעשי "בילוי" של שעות הפנאי.

הפנינו לשלל מקרים שפורסמו בתקשורת, לענין התעללות אכזרית בבעלי חיים :

צעיר ששיסה את כלבו בחתול חסר ישע, עד למותו של החתול, אשר ניסה "להיבלע" בקיר כדי להציל עצמו, ללא כל סיכוי ממשי לכך;

צעירים המשליכים גורי חתולים וגורי כלבים, חיים, למדורות אש, והגורים המסכנים צווחים מכאב ונשרפים למוות באכזריות;
ציידים קשי לב רודפים אחרי צבאים באמצעות טרקטורונים גדולים, מכתרים את החיות המבועתות, דולקים אחריהן ודורסים אותן למוות;

אנשים משסים כלבים זה בזה בקרבות כלבים אכזריים ביותר, המסתיימים בפציעות איומות ובמקרים רבים במוות מחריד.

לטענתנו, הבעיה נעוצה הן במישור האכיפה והן במישור הענישה. למרבה הצער, אכיפת החוק המגן על בעלי החיים אינה עומדת בראש סדר העדיפויות של משטרת ישראל. כך, רק במקרים מועטים מוגשים כתבי אישום, והעבריינים מובאים לדין.

והנה, גם המקרים הספורים של התעללויות בבעלי חיים, המגיעים לבתי המשפט – מסתיימים בעונשים קלים ביותר. לרוב העונשים הינם קנסות מגוחכים ועונשי מאסר על תנאי.

הבאנו מספר דוגמאות לכך :

אדם שהשליך את כלבו מחלון הקומה הרביעית, והרג את הכלב האומלל, נדון לקנס של 300 ש"ח;

אדם שקשר בחבל כלב לרכבו, וגרר אותו על הכביש תוך פציעתו בכל חלקי גופו, נדון ל- 3 חודשי מאסר על תנאי;

אדם שתלה את כלבו על עץ, שיסף את קנה נשימתו ודקר אותו בגופו ובראשו, נדון ל- 6 חודשי מאסר על תנאי;

אדם שהורשע בכך שהרג 5 חתולים חסרי ישע, לאחר התעללות קשה, בדרך של ריצוץ ראשיהם באבנים ובעיטות בכל חלקי גופם, נדון לעבודות שירות לתועלת הציבור וקנס של -.2,500 ש"ח.  (יצויין, כי במקרה זה הפחית בית המשפט המחוזי את העונש שקבע בית משפט השלום : 6 חודשי מאסר לריצוי בעבודות שירות, 12 חודשי מאסר על תנאי וקנס של -. 10,000 ש"ח).

לטענתנו, אין הלימה בין העבירות הקשות המבוצעות נגד בעלי חיים לבין העונשים בפועל. עורכי הדין קוראים למיצוי הדין עם מתעללים בחיות, והטלת עונשי מאסר ממושכים בפועל בנוסף לקנסות כבדים.

לטענתנו, אין זה מוגזם לצפות, כי בתי המשפט ייטלו על עצמם את חובת מיגור התופעה המתפשטת, ויפעלו להעלאת רמת הענישה למתעללים בבעלי חיים, באופן דראסטי.

הצורך להגן על בעלי חיים הינו בראש ובראשונה הצורך להגן על כל יצור אשר רוח חיים באפו, ובוודאי על יצורים חלשים, חסרי ישע, הזקוקים להגנה.

ומעבר לכך, ההגנה על בעלי חיים הינה ערכית וחינוכית – מיגור האכזריות וקהות החושים.

התעללות בבעלי חיים אינה רק פגיעה איומה בבעלי חיים אומללים, אלא מחקרים שונים קובעים, כי במרבית המקרים מתעללים בבעלי חיים יהיו אלימים גם כלפי בני אדם. מי שרוכש את מידת האכזריות – סופו שיפגע בבני אדם.

לטענתנו, באם בתי המשפט יחמירו, משמעותית, בעונשים של מתעללים בחיות, וימצו עימם את הדין, יש לקוות, כי תפחת התופעה הנוראה.

ציינו, כי למרות שהוקם צוות בינמשרדי, שתפקידו להגיש ליועמ"ש את המלצותיו להגברת האכיפה והחמרת הענישה – טרם נקבע דבר אופרטיבי.

הפנינו את היועמ"ש לענישה הקיימת ברחבי העולם על התעללות בבעלי חיים.
כך למשל,  בניו-יורק הורשעה נערה בת 14 שפרצה לבית וצלתה בתנור, בחום של 260 מעלות, את גורת החתולים שמצאה בבית. החתולה האומללה יללה באימה, שרטה את דלת התנור בנסיון להמלט ממנו, אך לשווא. היא מצאה את מותה בייסורים. על הנערה בת ה- 14 נגזרו 18 חודשי מאסר בפועל. בארה"ב העונש על קרבות כלבים הינו עד 10 שנות מאסר בפועל, וקנס כספי של -. 150,000 דולר.

בפנייתנו ליועמ"ש טענו, כי אין סיבה שבישראל הנאורה והמפותחת "יזכה" המתעלל בבעלי חיים בעונש של קנס כספי של מאות ש"ח, ו"במקרה הטוב" במאסר על תנאי. יקומו בתי המשפט ויזעקו את זעקת החיות האומללות. העלאת רמת הענישה תוביל, יש להניח, להפחתה משמעותית של סיפורי האימה.

היועץ המשפטי לממשלה הודיע למשרדנו, במכתבו אלינו מהיום, שהוא תקווה כי יישום המלצות הוועדה יהיה בו כדי לתרום, תרומה משמעותית, במניעת התופעה הפסולה של התאכזרות והתעללות בבעלי חיים.