sidebar

קריאה להסדיר את פעילותם של מוהלים בישראל


25/10/2012

בעקבות האסון שאירע ביום 18/4/2012, פנינו לשר הדתות, בקריאה להסדיר את פעילותם של מוהלים בישראל.

ביום 18/4/2012, תינוק בן 8 ימים נפצע קשות במהלך ברית מילה. המוהל חתך בטעות, במהלך הטקס, כשליש מאיבר מינו. כעבור זמן קצר הועבר התינוק לחדר הניתוח, כשסכנה נשקפת לחייו.
שלושה אורולוגים בכירים, ולצידם רופאים פלסטיקאים, ניתחו את התינוק בלילה, במשך שעות, תוך שהם נעזרים גם במיקרוסקופים.
בהמשך הועבר התינוק למחלקת טיפול נמרץ, כשהוא מורדם ומונשם.
עדיין לא ברור אם נגרם לאיבר המין של התינוק נזק בלתי הפיך. ואולם בשל העובדה, שכשליש מהאיבר נחתך לחלוטין, קיים חשש שלא יצליח לחזור בעתיד לתפקוד מלא בכל הנוגע לאיבר מינו.
לעת הזו, עדיין נשקפת סכנת חיים לתינוק.

כפי שהסברנו במכתבנו לשר הדתות, זהו  מקרה  אחד  מיני  רבים  מאוד ,  בהם נגרמים נזקים ונכויות צמיתות קשות לתינוקות בני יומם, שעברו ברית מילה.

לטענתנו, פועלים כיום בישראל מוהלים שהינם רופאים, אשר הינם כפופים לדיני הרפואה, המסדירים את פעולתם ומפקחים עליהם.
בנוסף אליהם, פועלים בישראל גם מוהלים מוסמכים, שעברו הכשרה הן בתחום הכירורגי והן בתחום ההלכתי ועברו את הבחינות בתחום.
מוהלים אלה מוסמכים על ידי וועדה בינמשרדית – של משרד הבריאות והרבנות הראשית, שאף מפקחת על עבודתם.

ואולם - בצד המוהלים האמורים, פועלים בישראל  מוהלים רבים מאוד, שאינם רופאים ואינם מוהלים מוסמכים.

 מוהלים אלה פועלים  ללא  פיקוח  כלשהו  !!!
זאת, שכן אין צורך בישראל בהיתר רשמי כדי לעסוק בתחום המילה,
ואף אין בישראל כל סמכות חוקית המופקדת על פיקוח על מוהלים.

לטענתנו, חרף העובדה, שבישראל נולדים מידי שנה  עשרות  אלפי  ילדים  יהודים  החייבים במילה, וחרף העובדה, שעשרות מקרים בשנה מדוּוחים בכל הנוגע לסיבוכים רפואיים בעקבות בריתות בארץ, הרי הפיקוח על מוהלים עדיין אינו מוסדר בחקיקה.

במציאות הנוכחית, אין כל הסדרה חוקית לטיפול בתלונות נגד מוהלים,
לחקירת מקרים בהם אירעו סיבוכים רפואיים בעקבות ברית מילה,
לקביעת תנאי סף לפעולתם של מוהלים ולהטלת סנקציות על מוהלים שנמצא כי התרשלו בפעולתם.

כפי שהסברנו, נכון לעת הזו, אין בישראל חובה שבדין, לקבל הסמכה כרופא או כמוהל בטרם יעסוק אדם במילה.

הוועדה הבינמשרדית הינה וועדה וולונטרית, ומוהלים רבים פועלים שלא תחת פיקוחה.

בדיקה העלתה, כי תחום זה הינו אחד התחומים הפרוצים ביותר במדינת ישראל, אשר על אף שהינו עולה חדשות לפרקים על סדר היום הציבורי – עדיין אינו מוסדר.

במציאות זו מתרחשים, פעם אחר פעם, מקרים קשים מאוד בהם הקורבנות הינם תינוקות בני יומם. החל מסיבוכים רפואיים בעקבות ברית מילה, עובר דרך התערבויות כירורגיות וכלה בגרימת נכויות חמורות ביותר לצמיתות.

לטענתנו, בנסיון להסדיר את פעולתם של מוהלים בישראל הוגשו מספר הצעות חוק, אשר אף אחת מהן לא קודמה ולא הבשילה לחוק.

מטעמים אשר אינם ממין הענין, מעדיפים גורמים להותיר את התחום כשהוא פרוץ, ואיש הישר בעיניו יעשה. דא עקא, כי לעצימת עיניים זו - נודעות השלכות הרסניות.

כפי שהסברנו במכתבנו, משיכת הידיים מקביעת כללים ברורים בתחום פעולתם של מוהלים –  בתואנה, כי ברית המילה הינה בעלת היבט דתי בעיקרה – תורמת להישנותם של האסונות הכבדים.

כפי שפורסם, עשרות תינוקות מאושפזים מידי שנה לאחר שעברו ברית מילה, כאשר חלקם אף עברו ברית אצל אותו מוהל.

למרות זאת, ה"טיפול" בנושא זה הינו על דרך ההסתרה, ההשתקה, ו"סגירת הענין" רחוק מעיניו של הציבור. כך למשל, אין בנמצא פירסום של שמות המוהלים שהתרשלו במלאכתם.

נקיטה ב"מדיניות" של "שב ואל תעשה" בתחום זה – גורמת נזק עצום, הן לפרט
( התינוקות הפגועים ובני משפחותיהם ) והן לכלל הציבור ( המשווע להסדרת התחום ופרסום מידע רשמי ) ,  ולמרבה הצער אף תורמת לסירובם של הורים רבים מלבצע בריתות לילדיהם.

לאור האמור, פנינו לשר הדתות על מנת שיפעל ללא דיחוי נוסף להסדרה חוקית של פעילות מוהלים, ובכלל כך כדלהלן :

קביעה האוסרת על אדם לבצע מילה אלא אם הינו מחזיק בתואר "מוהל מורשה", שיינתן לו על ידי ועדה מתאימה שתוקם ותפקח על הסמכתו ופעילותו ;
קביעת תנאי סף לקבל רישיון של מוהל מורשה ;
קביעת תקנות המחייבות כל פעולת מילה ;
קביעת התנאים, בהתקיימם תישלל הסמכתם של מוהלים שהתרשלו בתפקידם ;
ועוד.