sidebar

על הורדת גיל רישיון הנהיגה – טור אישי


05/12/2011

הבעיה :  מעורבות גדולה של צעירים בתאונות דרכים, חלקן קשות ביותר.
ה"פתרון"  שהגיע  אליו  משרד  התחבורה : להעניק רישיונות נהיגה לילדים צעירים יותר (16 +).

בלתי מתקבל על הדעת, שהדרך להתמודד עם עשרות תאונות הדרכים (המדווחות), מידי שנה, בהן מעורבים צעירים – ובחלקן תאונות קטלניות – תהא.... הורדת גיל הנהיגה המינימאלי !!!

לא בכדי, עו"ד ורד כהן ואני מובילים את היוזמה להעלאת הגיל המינימאלי לנהיגה, כך שיעמוד על גיל 18 שנה לכל המוקדם.

זאת, נוכח הנתונים הקשים בדבר מעורבות נהגים בגילאי 17 – 18 בעשרות רבות של תאונות מידי שנה, לרבות תאונות קשות במיוחד.

ישראל לא תהא חלוצה בהעלאת גיל הנהיגה. במדינות כדוגמת סין, הודו, יפן, דנמרק, צרפת, גרמניה, הולנד, איטליה, שבדיה ורבות אחרות – גיל המינימום לנהיגה הינו 18 שנה.

רצונם של בני נוער "לאחוז בהגה" מוקדם ככל האפשר – הינו מובן, טבעי וידוע.
אבל האומנם יש בנו רצון להעלות על הכביש ילדים כה צעירים, בני 16 + ?

עלה בידי משרדנו להביא לכך, שנכתבה הצעת חוק להעלות את הגיל המינימאלי לנהיגה ל- 18, ולכך שהצעת החוק הועברה לדיון בוועדת השרים לענייני חקיקה.

אלא שאז פורסם, כי שר התחבורה החליט להוריד את גיל הנהיגה, ב- 3 חודשים.
היכן ההיגיון בהורדת גיל הנהיגה ב- 3 חודשים בלבד ?! מדוע ליצור תוכנית שלמה ויקרה סביב שינוי כה זניח ?!

אין טעם להשקיע סכומי עתק, מכספי ציבור כמובן, בתוכנית חדשה, אשר רעתה עולה על תועלתה. הרי ברור, כי בתקופת ליווי של 6 חודשים – אין כדי ליתן מענה לבעייתיות שתיווצר. ה"מלווים" עלולים להטמיע בנהגים החדשים, והכה צעירים, הרגלים מוטעים, ואף מסוכנים, ועוד לא דיברנו על  חוסר היכולת לפקח בפועל על הליווי ולאכוף דרישות אלה.

יש לחזור להודעת שר התחבורה מנובמבר 2009 – לפני שנתיים בדיוק – לפיה אם מספר הצעירים הנפגעים בתאונות דרכים לא יפחת דרמטית, תבוטל הפריבילגיה של רישיון נהיגה בגיל צעיר, ויועלה הגיל בו ניתן יהיה לקבל רישיון נהיגה.

למרבה הצער, אין הפחתה במספר הצעירים המעורבים בתאונות דרכים, כי אם עליה משמעותית. כלום להיטות בני הנוער לאחוז בהגה צריכה לגבור על שמירת חיי אדם ?!?!   

משרד התחבורה מזגזג, ובכל פעם משחרר לתקשורת תוכנית "מהפכנית" אחרת :

לפני שנתיים הודיע שר התחבורה, שיעלה את הגיל המינימאלי לקבלת רישיון נהיגה.

או אז חזר בו מתוכניתו זו, וקבע, שיוקמו מרכזים ללימודי נהיגה במקום מורי נהיגה "פרטיים".

ועכשיו – שינה שוב הודעתו, גנז את תוכניתו (שהושקע בה הון עתק, מכספי ציבור כמובן) להקמת מרכזים ללימודי נהיגה, והודיע, כי הגיל המינימאלי לקבלת רישיון נהיגה יהיה 16 ו- 9 חודשים, במקום 17.

שוב ושוב משנה דעתו שר התחבורה, עוד ועוד תוכניות נשלחות כהודעה לתקשורת ונגנזות, ומספר הנפגעים בתאונות דרכים רק עולה משנה לשנה.

תאונות הדרכים בארץ כבר גבו קורבנות במספר העולה על מספר כל ההרוגים בכל מלחמות ישראל גם יחד, והתייחסותו של משרד התחבורה לנושא זה חובבנית.