sidebar

האם יש כזה דבר "גניבת זרע"?


27/11/2012

כלפי הילד – אין.
כלפי האישה – יש.

יום אחד זה קרה. שליח התדפק על דלתך ומסר לך מעטפה ירוקה. בתוכה מצאת תביעת מזונות. הסתבר, כי  מאחד הסטוצים המזדמנים שניהלת, כשהיית רווק הולל, הרתה ממך בת זוגך והביאה לעולם ילד, ועימו שק של לחצים כלכליים עבורך.
כל יישותך מתקוממת. הפכת לאב בעל כורחך, לאחר שהאמנת לבת זוגך כי היא נוטלת גלולות ואין סיכוי שתהרה, ובכלל אינה רוצה להרות, אלא עם מי שיהא בן זוגה לחיים, להבדיל מרומן ללילה.

באופן טבעי אתה מעלה טענה של "גניבת זרע". אלא שאין מדובר במילות קסם, ואף אינן קיימות כלל במישור היחסים בינך לבין הקטין שנולד מאותו סטוץ.

כלפי  הקטין   לא  עומדת  טענת   "גניבת  זרע" :

אדם שמקיים יחסי מין עם אישה  - אחראי למזונות הילד שנולד כתוצאה מכך, למרות נסיבות הרמיה של ההתעברות. הטענה שהאישה רימתה את הגבר לא תישמע בכל הנוגע לקטין, ואין לה מקום בתביעת אבהות או תביעת מזונות.

במישור היחסים בין האב לבין ילד שנולד כתוצאה מגניבת זרע – יחוייב  גבר במזונות הקטין, ללא קשר לנסיבות הולדתו של הקטין.

בתביעת מזונות  הקטין -  לא יסייעו לאב טענותיו נגד האישה (סוכם איתה שלא תחזיק הריון, האישה התחייבה ליטול אמצעי מניעה בטוחים והכריזה כי כך הינה עושה, האישה רימתה את הגבר וכן הלאה).

כלפי הקטין, אין לאדם שליטה באפשרויות הביולוגיות היכולות לנבוע מקיום יחסי מין. כך, אדם החפץ לקיים יחסי מין ללא חשש להולדת ילד – אחריותו לדאוג לנקיטת האמצעים המתאימים.

באחד המקרים חוייב גבר נשוי במזונות תאומות שנולדו למזכירתו, עימה ניהל רומן,  אותו הגדיר כ"הרפתקה מינית" ומתוך הסכמה שהקשר לא נועד להבאת ילדים לעולם. טענת הגבר כי בשל כך שהפך לאב בעל כורחו יש לפטור אותו מתשלום מזונות – נדחתה.

בתי המשפט חזרו וקבעו, כי אדם חייב במזונות ילדיו שנולדו כתוצאה מגניבת זרע  על ידי המאהבת, כשם שהוא חייב במזונות לילדיו החוקיים. החיוב במזונות נקבע  על פי האבהות, ולא על פי אקט ההתעברות.
כך, פעם אחר פעם קבעו בתי המשפט, כי אין לפטור מחובת מזונות ילדיו, גם כאשר מדובר במקרה של אב בעל כורחו.

יצויין, כי גבר אף אינו יכול לכפות על האישה לבצע הפסקת הריון. אי אפשר לכפות על אישה לבצע הפלה, וזכות ההולדה החיובית של האישה גוברת על זכות ההולדה השלילית של הגבר.

טענת  גניבת  זרע  כלפי  האישה :

כלפי האישה – מדובר במישור אחר לחלוטין.
אדם יכול  מחד  גיסא  - למצוא עצמו מחוייב במזונות בנו הקטין,  ומאידך  גיסא - לקבל פיצוי או שיפוי מהאישה שרימתה אותו, בהנחה שכך אירע.

המישור בו ניתן להעלות טענה בדבר גניבת זרע הוא המישור הנזיקי / החוזי בין הגבר לאישה (ולא בין הגבר לקטין). כלפי האישה יכול הגבר להעלות טענות בדבר מצג כוזב, הטעיה, תרמית, חוסר תום לב, הפרת חוזה בלתי כתוב ביניהם (הסכימו שמדובר ביחסי מין ללא תוצאות), עוולת הרשלנות.

כאשר אישה טוענת, שהיא משתמשת באמצעי מניעה, וגורמת לגבר להאמין שקיום יחסי המין עימה הוא בטוח, היא מציגה בפניו מצג שוא, מבצעת מעשה תרמית, נוהגת בחוסר תום לב – שלל עוולות נזיקיות וחוזיות.

בתביעה כלפי האישה יטען הגבר, כי הנזק שנגרם לו הוא בגובה שיעור המזונות שחוייב הגבר לשלם בגין מזונות הקטין.

אישה שהציגה מצג שווא כאילו היא מוגנת מפני הריון – מקימה נגדה עילת תביעה נזיקית או חוזית. זאת, בהנחה שיעלה בידי הגבר להוכיח את טענתו (בדבר
ההטעיה / מצג הכוזב שביצעה האישה).

כך, טענה זו, אשר אין לה השפעה במישור החבות של האב כלפי הילד, עשויה להקים לגבר זכות לקבל פיצוי מהאישה.

אדרבא, כאשר מועלית כלפי האישה טענה של מצג כוזב – לא תפטור האישה עצמה בטענה שהגבר לא עשה שימוש באמצעי מניעה. בתי המשפט קבעו, שטענות בדבר מצג כוזב בהחלט תישמענה ותידונה במערכת היחסים שבין הגבר לאישה.

הבעיה היא שנטל ההוכחה, שהאישה גנבה את זרעו של הגבר, הוא כבד יחסית. במקרים רבים מתקשים גברים להוכיח את מצג השווא שהציגה בפניהם האישה.

יחד עם זאת, בטיפול משפטי נכון ניתן להגיע לתוצאות גם בתביעות מסוג זה. אחת הדרכים הינה ביצוע הקלטה כדין של שיחה עם האישה, במהלכה תודה האישה בדבר המצגים שהציגה בפני הגבר, איסוף עדויות לענין הדרך בו הציגה האישה את ההריון בפני משפחתה וחבריה ועוד.


אחד   המקרים   המעניינים   שטופל   ע"י   משרדנו :

לעוזי (השם האמיתי שמור במערכת) היה הכל – תפקיד בכיר מאד, נחשק, באחת מחברות ההיי טק הגדולות, משכורת שמנה, רכב צמוד, נסיעות עסקיות תכופות לחו"ל ועוד. היו לו גם חיי חברה פעילים וחיים נוחים.
למעשה, הדבר היחיד שחסר היה בת זוג. לצורך כך, נרשם עוזי לאתר ההיכרויות ג'יי דייט באינטרנט, שם קיווה למצוא את אהבת חייו, ולהקים משפחה.

כך נוצר קשר בין עוזי לבין חנה, אשר רשמה את פרטיה באתר האינטרנט ג'יי דייט.

עוזי וחנה קיימו, פעמים ספורות בלבד, יחסים אינטימיים, כאשר חנה מצהירה שהינה נוטלת גלולות למניעת הריון, וכי הינה מתנגדת לשימוש בקונדום, אשר "גורם לה כאב". חנה חזרה והצהירה, כי משום התנגדותה לשימוש בקונדום, הינה נוטלת גלולות כאמצעי למניעת הריון, וכי אין לה כל כוונה להרות מקשר מזדמן, אלא רק ממערכת יחסים רצינית וארוכת טווח, באם תהיה כזו.

בהסתמך על הצהרתה של חנה, לפיה הינה נוטלת גלולות, והואיל ולעוזי לא היתה כל סיבה לפקפק בה, הסכים עוזי לתנאיה של חנה, ולאחר מספר מפגשים מיניים נפרדו הללו כידידים.

כך לפחות סבר עוזי, עד שהמציאות טפחה על פניו.

ביום בהיר אחד, הודיעה לו חנה – אשר מבחינת עוזי היתה שם מן העבר בלבד – כי הרתה ללדת את בנו, והעלתה בפניו שלל דרישות. החל מביצוע בדיקות גנטיות במהלך ההריון, וכלה במספר תביעות שהגישה נגדו לבית המשפט לענייני משפחה, לרבות לתשלום מזונות.

בכלל כך, דרשה חנה, כי עוזי ישלם מזונות והוצאות שונות, המסתכמות בסך של
כ- -.10,000  ש"ח  לחודש.
יובהר, כי על פי החוק במדינת ישראל,  חייב  האב בתשלום מזונות בנו גם אם התנגד ללידה, ודרש כי בת זוגו תעבור הפלה. מעצם היותו האב חובה עליו על פי חוק לשלם את מזונות בנו.

בדיקת רקמות הוכיחה, כי עוזי הוא אכן אביו של התינוק.

בשלב זה שכר עוזי, ההמום, את שירותי משרדנו.

לא הסתפקנו בהגשת כתבי הגנה בכל תביעותיה של חנה,

כי אם הגשנו נגד חנה תביעה לפיצוי בסך של  מיליון  ₪ ,  וכן תביעה לשיפוי.

בכתב התביעה טען משרדנו, כי חנה ביצעה מעשה רמיה והונאה, אשר בעקבותיו עלה בידה להתעבר מזרעו של עוזי. זאת, כאשר הונאתו של עוזי וגניבת זרעו נעשתה על ידי חנה בכוונת מכוון ולאחר תכנון קפדני, ללא הסכמתו וללא ידיעתו של עוזי.

הסתבר, כי הצהרתה של חנה, כאילו הינה נוטלת גלולות – אינה נכונה, וכל חפצה של חנה היתה לגזול את זרעו של עוזי.

נעזרנו בחוקרים פרטיים, אשר גילו את העובדות אותן הסתירה חנה מעיניו של עוזי. הסתבר, כי חנה הינה גרושה פעמיים, ללא ילדים, אשר גילה נושק ל- 40, והיא נכספה לילד משלה, פרי בטן, לאחר שכל מערכות היחסים בינה לבני זוג שונים נכשלו כשלון חרוץ. אחרי שתי מערכות נישואין בעייתיות, אותן ניהלה חנה, אשר אף הסתיימו באופן מכוער, חפצה חנה בילד "בכל מחיר".

בפני בית המשפט טען משרדנו, כי לא בכדי בחרה חנה בעוזי להיות אבי בנה. חנה "סימנה" לעצמה נתונים שונים לגבי עוזי – הכנסתו, נכסיו, השכלתו, מקצועו –  הצהירה באוזניו, כי הינה נוטלת גלולות באופן קבוע, ושיכנעה אותו שלא לעשות שימוש בקונדום.

הוכחנו, כי חנה טענה באתר האינטרנט לגיל צעיר מכפי שהסתבר מאוחר יותר, ובעיקר העלימה את העובדה, שהיא גרושה פעמיים.
הטענות שהעלינו היו גם,  כי חנה ביצעה עוולת תרמית, עוולת גזל, רימתה והונתה את עוזי, ועתרנו, מטעמו של עוזי –

הן   לקבלת פיצוי בסך של  מיליון  ,

והן   לחייב את חנה לשפות את עוזי בכל סכום, אשר ייאלץ עוזי לשלם בגין הקטין, שנולד בעל כורחו של עוזי.

לאחר קבלת כתב התביעה לפיצוי ושיפוי, שהגיש משרדנו כאמור,

חזרה בה חנה מתביעותיה השונות נגד עוזי, והסכימה להסתפק בקבלת סכום המזונות המינימלי, בסך של 1,500 ₪ בלבד.

זאת, על מנת שעוזי יאות למחוק את התביעה שהגיש נגדה, בגין מעשיה הפסולים.

ההסכם, לפיו עוזי ישלם מזונות בסכום מינימלי של 1,500 ש"ח, במקום
10,000 ש"ח לחודש כפי שתבעה תחילה חנה, הוגש ע"י הצדדים לבית המשפט וקיבל תוקף של פסק דין !!!