sidebar

החמרת ההנחיות ללידת בית


02/12/2012

בעקבות פנייתנו - הוחמרו ההנחיות ללידת בית.

במכתבו מהיום, קיבל סגן שר הבריאות את עמדתנו בעניין זה.

פנינו אל סגן שר הבריאות בענין התופעה, לפיה נשים רבות מעדיפות ללדת בלידת בית, ולא במסגרת בית חולים, הערוך למתן טיפול רפואי מתאים באמצעות מכשור רפואי מתקדם. המכשור בבית חולים מפחית, לאין ערוך, את מקרי הסיבוכים כתוצאה מלידה.

על פי הפרסומים,  מאות  נשים  בישראל  יולדות  בבית  מידי  שנה .

אומנם, במרבית המקרים לידות הבית מסתיימות בהצלחה, ועדיין הסיכון קיים, וחדשות לבקרים מתפרסמים מקרים של לידות ביתיות שהסתבכו, ואף הסתיימו באסון.

כך למשל, הצבענו על מקרה של אישה, אשר שתי הלידות הקודמות שלה הסתיימו בניתוחים קיסריים, ולידת הבית הסתיימה כאשר היילוד נולד ללא נשימה, ליולדת נגרם דימום רב והם נשלחו בדחיפות לבית החולים. ומקרה נוסף - בו הסתיימה לידת בית שהתקיימה ללא פיקוח רפואי וללא מכשור מתאים בכך שהתינוקת הגיעה במצב של מצוקה נשימתית קשה למחלקת טיפול נמרץ בבית החולים, ועלה החשש לנזק מוחי.

על  פי  הפרסומים ,  תמותת  נשים  בלידה  ביתית  נעה  בין  0.5%  ל- 2% ,  וכך  גם  לענין תמותת  תינוקות  (לא  כולל  פגיעות  אחרות  ביולדת / ביילוד) .

פנינו בבקשה להחמיר את ההנחיות לענין לידות הבית בישראל תוך הכרה בזכותה של האישה ללדת בבית, כחלק מזכויות היסוד שלה, ואת החופש של האישה לבחור היכן ללדת, ואף תוך התחשבות בחופש העיסוק של ציבור המיילדות.

במכתבו מהיום של סגן שר הבריאות למשרדנו, הודיע, כי כהמשך לפנייתנו – חלה החמרה בנושא לידות הבית, ואף יצא חוזר מתאים, המפרט את הדרישות המחמירות לשם לידה בטוחה בבית היולדת.

על פי החוזר האמור, רק מיילדת הרשומה בפנקס המיילדות, ורופא מומחה ביילוד ורפואת נשים, בעלי ההכשרה שנקבעה, יכולים לערוך לידת בית, וכן נקבעו שלל דרישות לעריכת ביטוח אחריות מקצועית, קבוצת הנשים שניתן ליילד בבית, המצבים בהם תותר לידת בית, גיל היולדת, מצג העובר, מצב בריאותה של היולדת,  רשימת מכשור וציוד הכרחיים ללידה בבית היולדת ועוד.

כך, בעקבות ולאור פנייתנו, "נפתח מחדש" החוזר משנת 2011, והוצא חוזר חדש, מחמיר, על מנת שבאמצעותו ניתן יהא להקטין את אחוזי הסיכון הטמון בלידות ביתיות.