sidebar

הטרדה מינית בעבודה


18/02/2013

 אורי החמיא לנורית, העובדת איתו, על המחשוף בשמלתה החדשה.
הבוס הגדול החמיא לאיתן, עובד שלו, על תספורתו המדגישה את עיניו היפות.
העוזר האישי של המנכ"ל נוהג לבהות בגופה של המזכירה העובדת בסמוך לו.
השותף הבכיר נוהג לתחקר את אחד מעובדיו – למה אין לו חברה, האם הוא חובב גברים, ומה הוא מחפש בבן זוג.

האם  אלו  דוגמאות  להטרדה  מינית  בעבודה ?

החוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח – 1998, קובע, שהטרדה מינית הינה אחת מאלה :

-          סחיטת אדם לביצוע מעשה בעל אופי מיני, מעשה מגונה,

-          הצעות חוזרות ונשנות בעלות אופי מיני, על אף שהאדם אליו הופנו ההצעות – הראה שאינו  מעוניין בהן,

-          התייחסויות חוזרות ונשנות לפן המיני במראה או בלבוש של אדם, או לאיברי גופו,
על אף שהאדם הראה שאינו מעוניין בהתייחסויות אלה,

-          וכן התייחסות מבזה ומשפילה למינו ולנטייתו המינית של אדם.

 

המחוקק מכיר גם בהטרדה מינית כלפי גבר, ולא רק כלפי אישה. גם גברים יכולים להיות מוטרדים מינית בעבודה.

לפי חוק, הטרדה מינית היא עבירה פלילית, וכן עוולה אזרחית, וכן עבירת משמעת.

על מי שהוטרד מוטלת אחריות לבטא אי הסכמה – במילים או בהתנהגות – ולהתנגד.
יחד עם זאת, במקרים בהם קיים קושי רב להביע התנגדות, הכירו בתי המשפט בחשש של המוטרד שיתנכלו לו במקום העבודה, והסיר את האחריות להתנגד מאת הצד המוטרד.
כאשר בין המטריד למוטרד יש יחסי כפיפות – מעביד ועובד – החוק מחמיר אף יותר.
כך, הצעות חוזרות בעלות אופי מיני מצידו של מעביד לעובדו, ייחשבו להטרדה מינית,
גם אם העובד לא הראה כל התנגדות לכך.

ברם, החוק אינו מוגבל להטרדה מינית
במערכת יחסי כפיפות, וגם הטרדה שנעשית על ידי עובד כלפי עובדת או ההיפך – מוסדרת בחוק האמור.

החוק מחייב את המעביד לנקוט אמצעים סבירים כדי למנוע הטרדה מינית או התנכלות במסגרת יחסי העבודה, ולמגר תופעות של הטרדות מיניות או התבטאויות בלתי הולמות במקום העבודה.

על  המעביד  מוטלת  חובה -
לקבוע הליך מסודר להגשת התלונה ובירורה במקום העבודה, כולל קביעת האדם שזהו תפקידו, לטפל בכל מקרה של הטרדה מינית, למנוע הישנות מקרים דומים בעתיד ולתקן ככל שניתן את הפגיעה שנגרמה לגורם שהוטרד.
מעביד המעסיק יותר מ- 25 עובדים חייב לקבוע תקנון העוסק בהוראות החוק בדבר הטרדה מינית והתנכלות, במסגרתו יפורטו כל הדרכים לטיפול בתלונות אלו במסגרת מקום העבודה, בהתאם למה שהחליט המעביד. תקנון זה יובא לידיעת כלל העובדים.
כל מעביד שלא מילא את חובותיו על פי החוק יהיה חשוף לתביעה אזרחית בהתאם להוראות חוק שוויון הזדמנויות בעבודה.


הוטרדת ? מה  עושים ?

עוד לפני הגשת תלונה – יש לשמור הוכחות להטרדה (מכתבים, דואר אלקטרוני, הקלטת שיחה וכן הלאה). בנוסף, יש לשמור הוכחות על ההערכה שרוחש המעביד לעובד המוטרד, עוד בטרם הגשת תלונה. זאת, כדי לעקר טענה עתידית לפיה פוטר העובד המוטרד בשל אי הערכה לתפקודו.

בשלב השני -  יש לנקוט בהליכים, וזאת על פי שלוש אפשרויות :
הגשת תלונה במשטרה,
נקיטת הליך משמעתי נגד המטריד במסגרת מקום העבודה,
והגשת תביעה אזרחית נגד המטריד.

גם לאחר הגשת התלונה – מומלץ להוסיף לבצע תיעוד – של שיחות ותכתובות.

ברור, כי ככל שההטרדה המינית חמורה יותר – כך ניתן לבחור הליך חמור יותר מבין שלוש האפשרויות. יש הבדל מהותי בין הטרדה שמתבטאת במספר הערות "לא במקום", שם ניתן להסתפק בפניה לממונה על הטרדה מינית במקום העבודה, לבין הטרדה חמורה, כדוגמת סחיטה באיומים לבצע מעשה בעל אופי מיני, או הטרדה הנעשית על ידי מטריד בעל מעמד רם ביותר – שם מומלץ לערב גורם חיצוני, ולא להסתפק בבירור פנימי.

ניתן לתבוע עד  -.50,000 ₪  ללא הוכחת נזק (אלא רק הוכחה שהיתה הטרדה מינית), או לתבוע סכום גבוה יותר עם הוכחת נזק ממשי.
התביעה יכולה להיות מוגשת  גם  נגד המטריד  וגם  נגד המעסיק שלא מנע את ההטרדה.

בתי  המשפט  התייחסו  בחומרה  לשלל  מקרים  שהוגדרו  כ"הטרדה  מינית" .
כך למשל, עובד שנהג להעיר לעובדת אחרת כי היא "סקסית", ו- "דופקת הופעות" – הורשע בהטרדה מינית. במקרה אחר, עובד שהציע פעם אחר פעם לעובדת אחרת, עליה היה ממונה, להיות חברתו למרות שסורב – נקבע, כי הטריד מינית וישלם פיצוי כספי למתלוננת.
בוס שגלש באתרי סקס בנוכחותה של עובדת, למרות שלא רצתה בכך, הורשע בהטרדה מינית. מעביד ששיגר ביטויים עם רמזים מיניים לכפופה לו – הורשע בהטרדה מינית.
עובד שנישק את ירכה על עובדת אחרת – נקבע, כי ביצע הטרדה מינית, למרות שגם העובדת קיבלה זאת כבדיחה. נעיצת מבט ממושך בחזה של אישה – הוכרה כהטרדה מינית.

כך, מושגת מטרת החוק לאסור הטרדה מינית כדי להגן על כבודו של אדם, על חירותו ועל פרטיותו, וכדי לקדם שוויון בין המינים.