sidebar

בוטל עיקול בסך של יותר מ- 8 מיליון שהטילה אמא על כספי בנה וכלתה


11/12/2013

הסתבר,  שמי  שעומד  מאחורי  התביעה  של  האם
הינם  שני  האחים  של  הבן,  אשר קינאו   בו  ובקירבתו   לאמם.

בית המשפט לענייני משפחה קיבל היום את עמדתנו, בעניין הנתבעים אותם מייצג משרדנו - הבן והכלה של התובעת - וביטל את צו העיקול שניתן לבקשת האם על נכסי בנה הבכור ואשתו.

תחילתה של פרשה – בכתב תביעה לתשלום סך של למעלה מ- 8 מיליון ₪, שהגישה האם נגד בנה הבכור ונגד אשתו לבית המשפט לענייני משפחה. עם הגשת התביעה ביקשה וקיבלה האם צו עיקול על נכסיהם של הבן והכלה על מלוא סכום תביעתה.
בכתב התביעה נטען כי הבן, שהיה שותף בחשבונות של אמו, הוציא את כספים בחשבונות האם במשך 30 שנה.

משרדנו, המייצג את הבן והכלה, הגיש כתב הגנה ובקשה לביטול עיקול.

טענו, שהאם אינה כשירה לתבוע, הואיל והיא סובלת מדמנציה, חוסר התמצאות, בלבול ועוד.
הסברנו למשל, שהאם אינה זוכרת (בגלל מצבה היום) שהבן הוציא את הכספים מחשבונה לבקשתה של האם ועל מנת לממן את הוצאותיה השונות, רכישותיה, נסיעותיה לחו"ל, שיפוץ ביתה, ועוד ועוד. האם, אשר אינה זוכרת מה עשתה בכספה, טוענת כיום כאילו נגזלה על ידי בנה בכורה האהוב.

בדיון שהתקיים היום בפני ביהמ"ש טען בא כוחה של האם, שהיא כשירה ויכולה להעיד. אלא שבחקירתה הנגדית הסתבר, שלתובעת אין מושג קלוש מה כתוב בתביעה שהוגשה בשמה, אינה יודעת מהן טענותיה בכתב התביעה שהגיש בשמה עורך דינה, לא היתה מסוגלת להשיב על שאלות פשוטות, טענה שאינה מבינה כלום ממה שהוגש בשמה וטענה שאינה מבינה דבר. בחקירתה הנגדית הוכחנו, שהאם אף אינה מזהה את עורך דינה, טענה שאין לה עו"ד כלל, וטענה שאינה מכירה כלל את בא כוחה.

הוכחנו, כי מי שעומד מאחורי התביעה – הם האחים של הנתבע, המתרעמים על היחסים החמים ששררו במהלך השנים בין הנתבע ואשתו לבין האם.
מונעים מקנאתם, נטלו האחים את האם המבולבלת והחתימו אותה על תביעה, בקשת עיקול ותצהירים, תוך שהם "שותלים עובדות" במוחה המבולבל של האם הקשישה, ומנצלים את העובדה שהתובעת אינה מבינה דבר.

עוד הוכחנו, שבאותה דרך החתימו האחים את האם על העברה, ללא תמורה, של דירת מגוריה משמה של האם לשמם של האחים, תוך ניצול מצבה המבולבל של הקשישה.

בהחלטתו מהיום, קבע  השופט  ארז  שני,  שמעבר לכך שלא ברור כיצד "נזכרה" התובעת להגיש תביעה 30 שנה אחרי שלטענתה הוצאו הכספים (עוד כאשר היתה כבת 50), הרי הינו מתרשם שהתובעת כלל לא היתה כשירה לחתום על תצהיר ולעמוד לחקירה נגדית. השופט שני קבע, שהאם לא סיפקה מענה ענייני כלשהו ורק חזרה, חזרה עיקשת, על משפט אחד שככל הנראה שונן מראש.

השופט שני מתח ביקורת על בא כוחה של האם, וקבע בהחלטתו :

"מצופה גם מעורך דין להבין, מתי נמצא לו עד אשר יתקשה עד מאוד לתמוך בגירסה העובדתית שאותה הוא מאמת",
וכן "מצופה מעורך דין להבין בחושיו, כי מדובר בעד המתקשה להעיד בשל בעיות הבנה וזיכרון".

עוד קבע השופט שני, כי כאשר התובעת אינה יודעת לזהות אפילו את בא כוחה, ואינה יודעת מה טיב ההליך המתברר בבית המשפט – אין בנמצא גירסה עובדתית.

לאור מצבה העגום של התובעת, לא הסתיר השופט שני את פליאתו – כיצד העבירו האחים האחרים את דירתה של האם על שמם, וגם "היכן היו אותם ילדים במשך 30 השנה הנטענות בכתב התביעה"?

השופט שני העביר ביקורת על באי כוחה של האם וקבע : "לבי לבי לתובעת. שכן ההחלטה הטקטית שלא למנות לה אפוטרופוס מתנגשת מצח אל מצח עם שרואות עיני". וכן : "במצב רגיל לא הייתי מהסס בלפסוק הוצאות – ואולם, בהביטי בתובעת, לא מלאני ליבי לעשות כן".

בית המשפט קיבל היום את כל טענותינו, וביטל את צו העיקול שהוטל על נכסיהם של בנה הבכור ואשתו, בסך של למעלה מ- 8 מיליון ש"ח, והמליץ לעתור למינוי אפוטרופוס לאם הקשישה.