sidebar

פסק דין תקדימי : גניבת זרע ופגיעה בפרטיות


01/12/2013

בפברואר 2011 הגיש משרדנו כתב תביעה לבית המשפט בתל-אביב, בשמו של מ', שאותו אנו מייצגים.

על פי כתב התביעה, לפני חתונתו קיים מ', בחור צעיר, קשר מיני קצר עם א', גרושה מבוגרת, אשר הצהירה על עצמה כי הינה עקרה, אשר כל טיפולי הפוריות שעברה במהלך נישואיה – נכשלו.

מ' הסתמך על הצהרותיה של א', ולא חשש מהריון בלתי רצוי. שהרי א' הציגה עצמה כעקרה ללא תקנה, עד כדי כך, שעקרותה אף הובילה לגירושיה.
א' חזרה וטענה באוזני מ' שהיא עקרה, והסתירה ממנו את העובדה שבמהלך נישואיה הרתה פעמיים !
מ' האמין ל- א' שהיא עקרה ולא העלה על דעתו שהיא מבצעת כלפיו תרמית מחושבת היטב.

בשלב מסויים, לאחר קשר מיני מזדמן, הודיע מ' ל- א' כי הוא עומד להתחתן עם בחירת ליבו, וביקש לנתק עם א' כל קשר. בתגובה, הבטיחה לו א' כי דרכיהם עוד יצטלבו..... ל- מ' לא היה מושג מה עומד להתרגש עליו.

יום בהיר אחד, הודיעה א' ל- מ', כי בעקבות ה"סטוץ" היחיד שקיים עימה – הרתה ללדת, ולטענתה מ' הוא האב. "אל תדאג", הרגיעה אותו א', "אינני רוצה ממך אגורה".... הבטיחה ולא קיימה.

מ' מצא עצמו בלב מסכת נוראה של הטרדות קשות ואיומים מצידה של א'. א' לא בחלה בכל אמצעי. מטרתה המוצהרת של א' היתה, כי מ' יעזוב את אשתו החוקית, ואת הילדים שבינתיים נולדו לו, ויבוא אל מ'....

במקביל, הגישה א' נגד מ' תביעה כספית למזונות, בסך של אלפי ש"ח בחודש, כמו גם תביעה להכרה באבהות.

בשלב זה, שכר מ' את שירותי משרדנו.

משרדנו לא הסתפק בהגשת כתבי הגנה בכל תביעותיה של א' נגד מ', כי אם הגיש נגד א' תביעה לפיצויים בגין גניבת זרע ובגין פגיעה בפרטיות.

בכתב התביעה טענו, כי א' ביצעה מעשה רמיה והונאה, אשר בעקבותיו עלה בידה להתעבר מזרעו של מ'. זאת, כאשר ההונאה וגניבת הזרע נעשתה על ידי א' בכוונת מכוון, ולאחר תכנון קפדני, ללא הסכמתו וללא ידיעתו של מ'.

בנוסף, תיארנו בכתב התביעה שהגשנו, את מסכת ההטרדות לה נפל מ' קורבן, לרבות :

א' יצרה קשר עם רעייתו של מ', וסיפרה לה על הבן שנולד כביכול לבעלה, מ'.
א' "נחתה" בבית חולים שם אושפזה סבתו החולה של מ', והציגה בפניה תמונות של "הנין" שלה, לטענת א'.
א' איתרה את אחותו של מ', כשהיתה מאושפזת אף היא בבית חולים, הגיעה לשם כדי "לבקרה", והציגה בפניה תמונות של "האחיין" החדש שלה.....
א' שלחה את חבריה אל מ', ובפיהם אולטימאטום מטעמה של מ' : אם לא תגיע לביתה של א' – היא תגיש נגדך תביעה.
א' סיפרה לבני משפחתו של מ', כי הבן, כיום הינו בן 3, "בוכה כל היום איפה אבא", ולא מפסיק לשאול עליו.

א' "הפציצה" את מ' בשלל מסרונים, במסגרתם הצהירה על כוונותיה כלפיו :
א' דרשה מ- מ' לעזוב את אשתו החוקית, אשר לטענתה של א' היא "אמא רעה ואינפנטילית" , אשר "בגללה המלאך שלי ואתה סובלים", ולעבור אל א', אשר תרעיף עליו כל טוב, ותהיה לו ה"חברה הכי טובה".....

ניהלנו מסכת הוכחות מורכבת, העדנו עדים רבים, לרבות אמה של הנתבעת, והוכחנו, כי הנתבעת ביצעה עוולת תרמית כלפי התובע, הצהירה בפניו על עקרותה, ואף הסתירה ממנו את העובדה שהרתה פעמיים במהלך נישואיה, בניגוד להצהרותיה ההפוכות.

בנוסף, הוכחנו כי הנתבעת ביצעה עוולה של פגיעה בפרטיות, וגרמה לתובע נזק קשה.

בפסק הדין שניתן על ידי בית משפט השלום בתל-אביב, קיבל בית המשפט את טענות התובע.
בית המשפט קבע שהנתבעת גנבה את זרעו של התובע, הונתה אותו וביצעה כלפיו עוולת תרמית. עוד קבע בית המשפט שהנתבעת פגעה בפרטיותו של התובע. בית המשפט פסק פיצוי של כ- 120,000 ש"ח לתובע.