sidebar

זכויות אמהות חד הוריות


21/01/14

לפי חוק, משפחה חד הורית מוגדרת כהורה שאינו נשוי ויש באחזקתו ילד שטרם מלאו לו 18 שנה.
חד הוריות יכולה להיות כתוצאה מגירושין, מוות, חיים בנפרד ובחירה ברווקות.
ברוב המשפחות החד הוריות עומדת אישה.

משפחות חד הוריות זכאיות לסיוע ולהטבות מגורמים שונים על פי מצבן הכלכלי ועל פי מספר הילדים עד גיל 18 שנמצאים תחת חזקת ההורה היחיד. כמה מהזכויות אחידות בכל רחבי הארץ, ואילו אחרות תלויות ברשויות המקומיות בהן מתגוררות המשפחות.


הטבות  במיסוי :

משפחה חד הורית זכאית לתוספת של נקודת זיכוי נוספת מעבר לנקודות להן היא זכאית בגין כל אחד מילדי המשפחה שגילם אינו עולה על 19 שנה. מסכום מס ההכנסה ששומה על אם עובדת לשלם בשנה יקוזז השווי הכספי של כלל נקודות הזיכוי (הן מכוח היותה חד הורית והן מנקודות זיכוי נוספות להן היא זכאית) במכפלת שווי שנתי של נקודת זיכוי. שווי כל נקודה לשנת 2013 עומד על 2,616 ₪.

ימי  מחלה  של  ילד -

חד הורית זכאית לקבל, בנוסף ל- 8 ימי מחלה להם זכאי כל הורה – תוספת של 8 ימים בגין מחלת ילד. אם הילד בעל מוגבלות שדורשת סיוע צמוד – זכאי ההורה היחיד לתוספת של עוד 15 יום בשנה.

תשלום  מזונות -

אם הבעל לא עומד בחובתו לשלם מזונות,  זכאית החד הורית לקבל קצבה מהביטוח הלאומי, כאשר גובה הקצבה מותנה בגובה ההכנסות של האישה.

הנחות  בתשלום  חשמל :

אם חד הורית ל- 3 ילדים לפחות, שמקבלת הבטחת הכנסה או מזונות מהביטוח לאומי – זכאית להנחה בתשלום חשבון החשמל.

הנחה  בארנונה :

אם חד הורית זכאית להנחה של עד 20% בארנונה, בהתאם להחלטת הרשות המקומית, ולהנחה של עד 70% אם היא בעלת זכאות להבטחת הכנסה, או אם היא זכאית לתשלום מזונות מהמוסד לביטוח לאומי.

הנחות  נוספות  מהרשויות  המקומיות :

כמה מהרשויות המקומיות מעניקות הנחות לחד הוריות במוסדות שבבעלותן, כדוגמת הנחות בתשלומי חוגים, בתשלומים לקייטנות עירוניות, ברכישת מנוי לבריכות עירוניות ועוד.

סיוע  בדיור :

כל משפחה חד הורית שהוכרה על ידי משרד השיכון והבינוי מקבלת תעודת זכאות המקנה לה הטבות כלכליות, לרבות סיוע בשכר דירה, קצבת מזונות, משכנתא מוגדלת, מענקים וכן הלאה.
משפחה חד הורית שגילאי ילדיה אינם עולים על 21 זכאית לסיוע בשכר דירה אם אין ולא הייתה ברשותה  דירה הרשומה על שמה. סכום הסיוע משתנה בהתאם למספר קריטריונים.

משפחות חד הוריות המוכרות על ידי משרד השיכון זכאיות למשכנתא מוגדלת, על פי קריטריונים שנקבעו.
שירות בצבא מזכה את ההורה החד הורי ששירת בצבא לתוספת במשכנתא של 1% עבור כל חודש ששירת. חלק מהמשכנתא הופכת למענק בהתאם לקריטריונים שנקבעו.

הבטחת  והשלמת  הכנסה :

בהתאם לקריטריונים ותנאי הזכאות – תינתן הבטחת או השלמת הכנסה לחד הוריים הזכאים לכך בהתאם לקביעות המוסד לביטוח לאומי.

הטבות  במעונות  יום :

חד הוריות נהנות מסבסוד במעונות היום של "ויצו" ושל "נעמת", בהתאם לתלוש המשכורת וההכנסה הממוצעת לנפש.

סיוע  במימון  צהרונים  וקייטנות  לילדים :

מקבלת הבטחת הכנסה זכאית גם לסיוע במימון צהרונים וקייטנות לילדים.

הכשרה  מקצועית :

משרד התמ"ת מסייע בתשלום חוזר למי שמשתתפות בקורסים להכשרה מקצועית עבור הוצאות שמרטף, מטפלת, חוגים, שיעורים פרטיים.
לשכת התעסוקה מקנה לאימהות חד הוריות עדיפות בקורסי הכשרה מקצועית והשמתם במקומות עבודה מתאימים.

מענק  לימודים :

המוסד לביטוח לאומי משלם מענק לימודים לילדים במשפחה חד הורית לתקופת הלימודים בבית הספר היסודי ועד חטיבת הביניים. המענק משולם בתחילת כל שנת לימודים, להורה יחיד, מענק בשיעור של 10-18% מהשכר הממוצע במשק עבור כל אחד מילדיו.

אגרת  טלויזיה :

משפחה חד הורית המקבלת השלמת הכנסה מהמוסד לביטוח לאומי זכאית להנחה של 50% בתשלום האגרה.


כך,  מומלץ  לכל  משפחה  חד  הורית  לבדוק  את  זכויותיה  אצל  הגופים  השונים.
גובה  ההטבות  וההנחות  עשוי  להגיע  לסכומים  משמעותיים  ביותר.