sidebar

התאגדות הפוקר חוששת מפשיטה של משטרת ישראל


20/01/14

היום פנינו למפכ"ל משטרת ישראל, והודענו כי בעוד יומיים, ביום רביעי 22/1/14, יתקיים בישראל טורניר פוקר.

משרדנו מייצג את התאגדות שחקני הפוקר בישראל.

בפנייתנו למפכ"ל הסברנו, שהמשחקים שיתקיימו בטורניר הינם חוקיים, והזהרנו מפני צעדים שתנקוט משטרת ישראל נגד הטורניר ו/או נגד השחקנים בטורניר.

הסברנו, כי צעדים כאלה יגרמו נזק להתאגדות שחקני הפוקר בישראל, כמו גם לשחקנים עצמם, אשר יצטרכו להיפרע ממשטרת ישראל בגין הנזקים שייגרמו להם.

במכתבנו מהיום למפכ"ל הסברנו, כי התאגדות שחקני הפוקר בישראל (ע"ר)  (להלן : "ההתאגדות") הינה מלכ"ר (מוסד ללא כוונת רווח), אשר נמצאת בשלבי הכרה אחרונים מטעם מינהל התרבות והספורט.

ההתאגדות חברה בהתאחדות הפוקר העולמית  (IFP – International  Federation  of  Poker).

ההתאגדות מקדמת פורמט חדש של פוקר ספורטיבי, בשם  Match  Poker (להלן : "הפוקר הספורטיבי").

הפוקר הספורטיבי נותן מענה לשתי סוגיות, שנטען כאילו הינן בעייתיות במשחק הפוקר "טקסס הולדם" המוכר:

א.              אקראיות  של  קלפים  – בפורמט הפוקר הספורטיבי, כלל ה"ידיים" וכל ה"סיבובים" מחולקים
      מראש, בצורה קבועה וידועה,
      כך שכלל המשתתפים משחקים את כלל הידיים האפשריות.

      יודגש, ולא בכדי – הקלפים ההתחלתיים קבועים מראש, וכך גם הקלפים המשותפים (פלופ, טרן,
      ריבר).

ב.          זהות   היריבים – על מנת למזער את אלמנט המזל, סידורי הישיבה של השחקנים המשתתפים
     מוחלפים באופן תדיר, כך שכולם משחקים נגד כולם.

פורמט הפוקר הספורטיבי זהה במתכונתו לפורמט של משחק הברידג', ונבנה על פי עקרונותיו.

בניגוד לפורמט ה"טקסס הולדם" המוכר, פורמט הפוקר הספורטיבי מאפשר משחק בין קבוצות, זוגות וגם בודדים.

ההתאגדות שיגרה בחודש אוקטובר 2013 נבחרת פוקר ספורטיבי ישראלית, כחול-לבן, למוקדמות אליפות אסיה.
ההתאגדות הצליחה להעפיל  לגמר  העולמי  של  גביע  הפוקר  הספורטיבי  העולמי  לנבחרות  (
IFP Nations Cup Finals & Congress 2014),  שייערך במאי 2014 !!!

לקראת גמר הגביע העולמי, תקיים ההתאגדות ביום רביעי,  22/1/2014, טורניר הכנה לנבחרת ישראל.
הטורניר יתקיים במועדון הברידג' "נשלסק", ברחוב וינגייט 9 בקריית-אונו, משעה 19:30 ועד השעה 23:30.

לטורניר האמור הוזמנו 5 נבחרות בנוסף לנבחרת ישראל:

נבחרת התקשורת.

נבחרת שוק ההון.

נבחרת בעלי העסקים.

נבחרת הסטנדאפיסטים.

נבחרת הנשים.

אין עלות כניסה לטורניר,
ואין פרסים בסופו של הטורניר, מלבד גביע ומדליות הצטיינות אישיות.

כל המשתתפים בטורניר הוזמנו מראש, בהזמנה אישית,
כך שמי שלא הוזמן מראש לא יוכל להצטרף למשחק.

לא זו אף זו, כל השחקנים הינם חברים בהתאגדות, ושילמו דמי מנוי שנתיים בסך
50 ש"ח כל אחד.

כך, מדובר בטורניר למטרות הנאה ושעשוע, לחבר אנשים מסויים.

עוד ציינו במכתבנו, כי בכוונתה של ההתאגדות להקים בעתיד ליגת פוקר ישראלית, שתקיים מחזור משחקים אחת לחודש.

הכניסה למשחקים תחוייב בדמי כניסה בסך של  -.200 ש"ח, ולזוכים יחולקו פרסים שעלותם פחותה בהרבה מכפי המקובל בענפי ספורט שונים, כדוגמת אופניים חשמליים, מסך מחשב וכיו"ב.

במכתבנו למפכ"ל מהיום, הדגשנו כי הפנייה אליו הינה על מנת למנוע תפיסה מוטעית, חלילה, של הטורניר העתיד להתקיים.

לטענתנו, אין בהוראות הדין איסור כלשהו על קיומו של הטורניר.

הזהרנו, כי באם חלילה תנקוט משטרת ישראל בצעדים שיש בהם כדי לחבל בקיומו של הטורניר ו/או כדי לפגוע במי מהמשתתפים – ייגרמו נזקים להתאגדות ו/או למשתתפים בטורניר.

בנסיבות, כאשר העובדות לאשורן הובהרו למשטרת ישראל בטרם קיומו של הטורניר, וכאשר ברורה טענת ההתאגדות, שאין מדובר ב"משחק אסור",
אין מקום לכך שמשטרת ישראל תחבל חלילה בטורניר ותפגע בו ו/או במי מהמארגנים, משתתפים או אחר.

הדגשנו, כי ההתאגדות רוצה בכל מאודה להימנע ממצב בו תיאלץ להיפרע ממשטרת ישראל את הנזקים שייגרמו לה אם חלילה תנקוט המשטרה בצעדים נגד הטורניר, כאשר העובדות לאשורן הובהרו למשטרה, ומהן עולה, כי אין מקום להתערבות כלשהי של המשטרה בטורניר.