sidebar

עו"ד רענן בר-און התמנה לשמש שופט בבית הדין המשמעתי של לשכת עורכי-הדין


04/02/2014

עו"ד רענן בר-און התמנה לשמש שופט בבית הדין המשמעתי של לשכת עורכי-הדין.

על המינוי החליטה וועדת המינויים בראשותו של שופט בית המשפט העליון (בדימוס) יעקב טירקל.

עו"ד רענן בר-און משמש בלשכת עורכי-הדין גם סגן יו"ר הוועדה המייעצת למינוי שופטים לבתי המשפט בישראל.

בפני בית הדין המשמעתי של לשכת עורכי הדין נשפטים עורכי דין על עבירות משמעת שביצעו, אפילו אם העבירות בוצעו בחו"ל.

עו"ד שהורשע צפוי לעונשים, שהחמור בהם הוא שלילת רשיונו לעסוק בעריכת דין.

ברכות לעו"ד רענן בר-און על המינוי החשוב והיוקרתי הזה.