sidebar

כתב אישום חמור ביותר נגד מנהל כספים על גניבה בידי עובד (ריבוי עבירות) ועל רישום כוזב במסמכי תאגיד (ריבוי עבירות)


03/02/2014

פרקליטות המדינה הגישה  בימים  אלה  כתב אישום נגד יהודה קורין, לשעבר מנהל הכספים של החברות אלשיך הנדסה בע"מ ואקיטה לחיות 2000 בע"מ,
באשמת גניבה בידי עובד (ריבוי עבירות), ורישום כוזב במסמכי תאגיד (ריבוי עבירות).

תחילתה של פרשה, בכתב תביעה שהוגש על ידי משרדנו, המייצג את חברת אלשיך (אספקת ציוד לבריכות שחייה) ואת חברת אקיטה (אספקת מזון וציוד לבעלי חיים), נגד יהודה קורין ונגד מספר עובדים נוספים, אשר לפי הטענה בכתב התביעה מעלו בכספים, וגזלו כספים מהחברות.
עם הגשת כתב התביעה עלה בידינו לקבל צו עיקול על כל נכסיו של יהודה קורין.

כנטען בכתב התביעה, קורין שילשל לכיסו סכומי עתק שנגבו במזומן מלקוחותיהן של החברות, ואף הפקיד בחשבונות הבנק שלו המחאות שניתנו לפקודת החברות, במקום להפקידן בחשבונות הבנק של החברות.

הצגנו בפני בית המשפט סרטים ממסרטות שהותקנו במשרדי החברות, ובהן תיעוד של קורין מוציא מקופת המזומנים של החברות צרורות של שטרות, ומכניס אותם לתיקו.

רק לאחר שהתגלה היקף הגזילה המיוחסת ליהודה קורין, הסתבר לבעלי החברות, כי נגד קורין כבר הוגש בעבר כתב אישום בגין גניבה ממעביד קודם (לובינסקי, יבואן פז'ו), בהיקף של מאות אלפי שקלים חדשים, וניסיון לקבלת דבר במירמה.
יהודה קורין הואשם, כי הפקיד את ההמחאה שגזל, לאחר זיוף חתימת ההיסב, בחשבון על שם עמותה, בחשבון בו יש לו זכות חתימה.

לאחר חשיפת המעילה, ואופן פעולתו של קורין, כמתואר בכתב התביעה, פנינו בתלונה למשטרת ישראל. קורין נעצר, נחקר ביחידת הונאה ת"א,
ובימים אלה הגישה נגדו פרקליטות המדינה כתב אישום.

בכתב האישום מפורטים אירועים בהם גנב קורין כספי מזומן והמחאות של שתי החברות.
עוד על פי כתב האישום, קורין רשם פרטים כוזבים במערכת החשבונאית של החברות,
על מנת להסוות את הגניבות שביצע.

בפסק הדין שניתן בתביעה שהגיש קורין נגד חברת אלשיך לבית הדין לעבודה, לקבלת פיצויי פיטורין, נקבע, כי החברה הוכיחה את מעשי הגניבה של קורין.


בית הדין לעבודה שלל את מלוא זכאותו של קורין לפיצויי פיטורין:

"  כל גניבה הינה עבירה חמורה בפני עצמה, אולם קל וחומר עבירת גניבה ממעביד, לנוכח יחסי האמון השוררים בין הצדדים, וודאי לנוכח תפקידו של קורין, אשר היה במשך תקופה של קרוב ל- 9 שנים האחראי על מערך ההוצאות וההכנסות בחברת אלשיך, וחברת אלשיך נתנה בו את אמונה וסמכה עליו על מנת שיבצע את עבודתו בנאמנות, תוך שמירה על כספיה, וקורין הפר ברגל גסה את האמון שניתן בו.