sidebar

יבוטל התשלום עבור עגלות ילדים באוטובוסים


08/05/2013

בעקבות פנייתנו מלפני כשנה, יבוטל התשלום עבור עגלות ילדים באוטובוסים.

ועדת השרים לענייני חקיקה אישרה  אתמול  את הצעת החוק, לפיה הורים יוכלו לעלות עם עגלות ילדים לאוטובוסים ללא תשלום.

כבר לפני כשנה פנה משרדנו לשר התחבורה ישראל כ"ץ, על מנת שיתקין תקנות חדשות בנושא תשלום עבור עגלות ילדים בתחבורה ציבורית.

כפי שהסברנו בפנייתנו, הורים הנוסעים עם ילדיהם, בני פחות מ- 5 שנים, בתחבורה ציבורית, נאלצים לשלם מחיר כפול. רק אם מסכים ההורה לקפל את העגלה ולהחזיק את התינוק בידיו, יזכה להטבה המגיעה לו לפי חוק – נסיעה חינם לילד עד גיל 5.

בפנייתנו לשר התחבורה הסברנו, כי הבעיה מתעוררת במלוא עוזה כאשר האוטובוסים מלאים בנוסעים, וכל מקומות הישיבה בהם – תפוסים. במקרה כזה, כאשר הורה עולה לאוטובוס עם ילד בעגלה, ונדרש לקפלה ולהחזיק בנוסף לעגלה גם את ילדו בידיו, וזאת בעמידה במשך כל הנסיעה – הדבר אינו בטיחותי בעליל.

הורה אחראי, המסרב ליסוע בעמידה תוך אחיזת ילדו בידיו, בשל הסכנה הבטיחותית הגלומה בכך – ומעדיף להותיר את ילדו בעגלה, באופן בטיחותי יותר – מחוייב בכרטיס נוסף.

יוצא איפוא, כי דווקא הורים לילדים קטנים שעושים שימוש בתחבורה ציבורית, ואינם נהנים ממעמד כלכלי גבוה – נאלצים לשלם עבור כרטיסים כפולים, דבר המעמיס עליהם הוצאה נוספת של מאות ש"ח בחודש !

לטענתנו, מעבר לבעיות הבטיחות הנובעות מההנחיה לקפל את עגלות הילדים,
גורמת ההנחיה לאפליה לרעה של ציבור זה.

לצורך ההשוואה – נוסעים שגוררים אחריהם עגלות שוק, אינם נדרשים לשלם בגינן כרטיס נוסף. כך אף נוסעים הסובלים מעודף משקל קיצוני, ה"תופסים" שני כסאות – משלמים, כל אחד, כרטיס אחד בלבד.

כאמור, בעקבות פנייתנו מלפני כשנה, אושרה  אתמול  הצעת החוק, לפיה יוכלו הורים לעלות עם עגלות ילדים לאוטובוסים ללא תשלום, ויבוטל התשלום עבור עגלות ילדים באוטובוסים.