sidebar

פציעות בבית


21/05/2014

נזקי גוף רבים נגרמים בזמן שאנשים שוהים בביתם או בבית אחרים.
הדוגמאות הן רבות : מזגן שהותקן ברשלנות נפל על ראשו של בעל הבית ; ילד נפצע מטלויזיה שנפלה עליו בבית ; סבתא נפצעה ממדרגות פגומות בביתם של נכדיה ; חבר שהזמין הילד להתארח נפל ממעקה לא תקני במרפסת הבית ; אישה שהגיעה לביתו של האדריכל שלה ננשכה על ידי כלבו ; עוזרת הבית התחשמלה במהלך פעולות הנקיון ועוד.
גם מי שנפצע בביתו – ולעתים ברשלנותו או באשמתו – יכול ויהא זכאי לפיצויים.

תביעה   למוסד   לביטוח   לאומי :

ענף ביטוח נפגעי תאונות הפועל במוסד לביטוח לאומי מקנה פיצוי לכל אדם תושב ישראל מעל גיל 18 ומתחת לגיל פרישה, אשר עקב תאונה נבצר ממנו לתפקד ואיבד למעשה את כושר עבודתו. הפיצוי ניתן לתקופה קצרה בת 90 יום, וזכאים לקבלו לא רק אנשים עובדים, אלא גם סטודנטים, מובטלים, עקרות בית ועוד.
תשלום דמי תאונה על ידי המוסד לביטוח לאומי מותנה בהמצאת תעודות רפואיות בדבר אובדן כושר עבודה עקב התאונה.

כתנאי לקבלת הפיצוי נדרש הניזוק לעבור בדיקה רפואית תוך 72 שעות ממועד התאונה. למרות זאת, ההמלצה החד משמעית הינה לפנות מיד לאחר התאונה (ולא בתוך 72 שעות) לקבלת טיפול רפואי ולביצוע הבדיקות הרפואיות.
כמובן, תוך איסוף מסמכי הבדיקות הרפואיות ותיעוד נסיבות התאונה.

לצורך קבלת הפיצוי מהמוסד לביטוח לאומי, יש להגיש את התביעה לקבלת דמי תאונה תוך 90 יום ממועד התאונה. לא ישולמו דמי תאונה על ידי המוסד לביטוח לאומי למי שזכאי לקבל בעד אותה תאונה תשלום בגין אובדן כושר עבודה ממקור אחר (קופת גמל, קרן ביטוח,  קרן פנסיה, חוזה עבודה, שירות צבאי, מאסר, תאונת עבודה, תאונת דרכים, תאונה בעת ששהה במוסד רפואי / סיעוד).

עקרונית, דמי התאונה ישולמו לפרק זמן של 90 יום בלבד (בשיעור של 75% ממוצע השכר של הנפגע בחודשים שקדמו למועד התאונה, או 25% מהשכר הממוצע במשק למי שלא עבד). זאת, בהפחתת מספר ימים ראשונים לאחר התאונה כקבוע בדין.

פוליסת  ביטוח  פרטית :

לרבים מאיתנו יש פוליסות ביטוח הכוללות פיצוי במקרים של פגיעה בתאונות (תאונות אישיות, אובדן כושר עבודה). יש לבדוק את הכיסוי הביטוחי הניתן במסגרת פוליסות ביטוח חיים וביטוח מנהלים, ולוודא כי הן כוללות כיסוי לתאונות בית.

מבוטחים רבים כלל אינם מודעים לפוליסות הביטוח שברשותם.
כך למשל, מקומות עבודה רבים מבטחים לא רק את העובד, אלא גם את בני משפחתו, בביטוח המכסה תאונות אישיות. דוגמא נוספת – מוסדות אקדמאים רבים מבטחים את הסטודנטים בביטוח המכסה אף תאונות המתרחשות בבתיהם.

פציעת  ילדים  בבית :

פוליסת ביטוח תאונות אישיות תלמידים (המכסה כל ילד בגילאי 6 עד 18) מעניקה כיסוי לתלמידים. הורים רבים אינם יודעים, כי הכיסוי הביטוחי של תלמידים במוסדות החינוך במקרה של תאונה – חל על התלמיד בכל ימות השנה, 24 שעות ביממה, ובכל מקום שנמצא בו התלמיד (בארץ או בעולם), גם אם לתאונה אין קשר לפעילות המוסד החינוכי שהתלמיד לומד בו.  תחולת הפוליסה הינה 24 שעות ביממה, 365 יום בשנה. כלומר, הביטוח מכוח הפוליסה לתלמיד, בגינה משלמים ההורים לבית הספר,  "עוקבת" אחריו בכל מקום ובכל יום, 24 שעות ביממה, ברציפות במהלך כל שנות הלימודים, החל מגן חובה וכלה בסיום תיכון, לרבות בחופשים, בין בארץ ובין בחו"ל.
על בסיס האמור, פוצו במסגרת ביטוח תאונות תלמידים - לא רק ילדים שנפצעו בבית הספר, אלא גם על ילדים שנפצעו בבית.

הפוליסה מעניקה פיצוי יומי בגין כל תקופת אי כושר, וכן פיצוי בגין אחוזי נכות צמיתה במידה וקיימת.

תביעה  נגד  המזיק :

לעתים הפציעה נגרמת כאשר הניזוק אינו נמצא בביתו אלא בביתו של אחר.
(עוזרת בית שנפצעה במהלך נקיונות בבית אחרים, ילד שנפצע בעת שהות בבית חברו, אורח שנפצע בבית מארחיו וכן הלאה). לעתים נפצעים אנשים ממכשירים פגומים בביתם שלהם. במקרים רבים הפציעה נגרמת מרשלנות. כך למשל, בעל בית שהותיר בחצרו מקרר ישן וילדים שננעלו בתוכו נחנקו.

בנסיבות מסויימות ניתן להגיש תביעת נזיקין כלפי האחראי לתאונה. למשל – אם הפציעה נגרמה כתוצאה מרשלנות בעל בית שנמנע מהתקנת מעקה תקני במרפסת.

כאשר קיים כיסוי ביטוחי בגין תביעות צד ג' – ניתן לתבוע את חברת הביטוח שמבטחת את הבית. אם אין קיים כיסוי ביטוחי – ניתן לתבוע את בעל הבית עצמו, במידה שניתן להוכיח את התרשלותו (למשל – הניח מתקנים לא בטיחותיים בחצריו).
בעלי בתים המבוטחים במשכנתא מחוייבים בעשיית ביטוח, ובאופן שגרתי כוללת הפוליסה גם כיסוי לנזקים הנגרמים לצד ג'.

אם מדובר מפגיעה ממכשיר פגום, ניתן לבחון תביעה נגד יצרן המכשיר או היבואן לפי חוק האחריות למוצרים פגומים.

אם מדובר ברשלנות של בעל מקצוע (כדוגמת מזגן שהותקן באופן לא בטיחותי וגרם לתאונה, סוכך שהותקן ברשלנות ובנפילתו גרם לפציעה) – ניתן לתבוע את בעל המקצוע בגין רשלנותו.

פציעה שנגרמה מרשלנות דייר אחר (למשל – דייר שהותיר ארגזים כבדים בחדר המדרגות ואלה נפלו ופצעו אחרים) – ניתן לתבוע את אותו דייר.

המלצות  מיידיות  חשובות :

יש לצלם ולתעד את המפגע מיידית (יש מפגעים חולפים, שקשה להוכיח לאחר מכן).
יש לאסוף את פרטי כל העדים לתאונה.
יש לקבל את פרטי הביטוח של בעל הבית.
יש לגשת לקבלת טיפול רפואי ולתאר את סיבת הפציעה המדוייקת.
לאסוף ולתעד כל הוצאה.
יש לבדוק את קיומו ותחולתו של הכיסוי הביטוחי בפוליסה.
יש לאסוף כל ראיה לאחריות הנתבע לנזק.
מומלץ לפנות לייעוץ משפטי בטרם נקיטת הליך משפטי או טרום משפטי.